ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ social media

Νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ: Εκπομπή στην Ελλάδα ξένων καναλιών χωρίς άδεια από το ΕΣΡ

Η νέα Τηλεοπτική Οδηγία που ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο με το νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ ανοίγει τα σύνορα της Ελλάδας για την ελεύθερη εκπομπή τηλεοπτικών υπηρεσιών από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσπίζοντας τους κανόνες ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών στο ελληνικό κράτος. Με το άρθρο 4 καθορίζεται πως η λήψη ή και αναμετάδοση υπηρεσιών επικοινωνίας από άλλες χώρες είναι ελεύθερη στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας. Αυτό σημαίνει πως κάθε ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός μπορεί να αναμεταδώσει το πρόγραμμα του στην Ελλάδα.

Θολό ωστόσο παραμένει το καθεστώς για την υποχρέωση ή μη λήψης άδειας λειτουργίας στο ελληνικό έδαφος από το ΕΣΡ, σε περίπτωση εκπομπής μέσω επίγειων πομπών. Κι αυτό γιατί ενώ στο σχέδιο νόμου ορίζεται με σαφήνεια η «δικαιοδοσία» του ελληνικού κράτος για κάθε «υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας» η οποία είναι ελεύθερη να εκπέμψει στην Ελλάδα, δεν αποσαφηνίζεται το καθεστώς της εκπομπής σήματος. Πολύ περισσότερο που ο πάροχος δικτύου της Digea που έχει τις τηλεοπτικές συχνότητες θα μπορούσε να αναμεταδώσει οποιοδήποτε άλλο τηλεοπτικό πρόγραμμα στην ψηφιακή πλατφόρμα του, ακόμη κι αν δεν εξέπεμπε μέσω επίγειου δικτύου!

Δύο νέες κατηγορίες υπηρεσιών

Στο σχέδιο νόμου υπάρχουν δυο κατηγορίες «νέων υπηρεσιών» που εντάσσονται στη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους και τον έλεγχο του ΕΣΡ για το πρόγραμμα τους. Η πρώτη είναι οι «υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων» στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ουσιαστικά όλες οι εκπομπές, παραδοσιακών τηλεοπτικών σταθμών και πλατφορμών συνεχούς ροής βίντεο όπως το Netflix. Δεν προβλέπεται αδειοδότηση για την εκπομπή των προγραμμάτων-υπηρεσιών τους στην Ελλάδα αλλά «έλεγχος των προγραμμάτων τους» από το ΕΣΡ εάν ενταχθούν στη «δικαιοδοσία» της χώρας. Αυτό συμβαίνει αν η «υπηρεσία-τηλεοπτικός οργανισμός» έχουν κεντρικά γραφεία στην Ελλάδα, ή σημαντικό μέρος του προσωπικού τους εργάζεται στη χώρα, ή η συντακτική ευθύνη ανήκει σε ομάδα προσωπικού στην Ελλάδα ή παράγει σημαντικό μέρος του προγράμματος στην Ελλάδα  και απευθύνεται στο ελληνικό κοινό, ακόμη και με υπότιτλους.

Facebook, Youtube στο μητρώο του ΕΣΡ

Η δεύτερη κατηγορία είναι οι «πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο» όπως το facebook, αλλά και οι on line υπηρεσίες βίντεο όπως το you tube ενώ εντάσσει σε αυτή και τα Κοινωνικά δίκτυα (instagram,twitter). Κι αυτή υπόκειται στη δικαιοδοσία του ελέγχου του ελληνικού κράτος στις παραπάνω περιπτώσεις. 

Και οι δυο κατηγορίες «υπηρεσιών» καταγράφονται στο Μητρώο του ΕΣΡ ενώ έχουν την υποχρέωση ενημέρωσης της αρχής για αλλαγές στη λειτουργία ή τις υπηρεσίες τους. Υπόκεινται δε σε έλεγχο ειδικά σε ότι αφορά την προστασία της παιδικής ηλικίας και προβλέπονται κυρώσεις-πρόστιμα σε περιπτώσεις παραβίασης των οριζόμενων κανόνων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *