Ταυτότητα

mediagr.org
Ιδιοκτησία: ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Διακριτικός τίτλος: TMCS

Έδρα: Ναυαρίνου (πρώην Κολοκοτρώνη) 27, Καρελλάς Κορωπίου

ΑΦΜ: 800816107

ΔΟΥ: ΚΟΡΩΠΙΟΥ

mail: info@tmcs.com.gr

τηλ: 2106647169

Εκδότης- διευθυντής- διαχειριστής: Βασίλης Κουφόπουλος

Διευθύντρια  σύνταξης: Δήμητρα Κακαουνάκη

Δικαιούχος ονόματος: Κουφόπουλος Β. και ΣΙΑ ΕΕ

Chief Technology Officer: Κουφόπουλος Ελευθέριος

Privacy Policy

Συμμόρφωση με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334

Η εταιρεία «ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» ως δικαιούχος του ισοτόπου «mediagr.org» (εφεξής «mediagr.org» ), δηλώνει ότι είναι συμμορφωμένη με την Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο και ότι λαμβάνει μέτρα για την αφαίρεση και διαγραφή κάθε μορφής παράνομου περιεχομένου για την άρση κάθε ενδεχόμενης δυσμενούς συνέπειας για τους χρήστες, για άλλους θιγόμενους πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της. Παράνομο περιεχόμενο, κατά την έννοια της Σύστασης θεωρείται κάθε πληροφορία που δεν συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Το «mediagr.org» σεβόμενο την ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης σε συνδυασμό με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον ανταγωνισμό και το ηλεκτρονικό εμπόριο, λαμβάνει αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα προκειμένου αφενός μεν να προληφθεί η υποβολή κακόπιστων αναγγελιών και άλλων μορφών καταχρηστικής συμπεριφοράς, αφετέρου δε να διασφαλίσει την αποτελεσματική αφαίρεση παράνομου περιεχομένου. Το «mediagr.org» κατά την τήρηση της Σύσταση και τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας έχει το δικαίωμα να αρνείται δημοσιεύσεις που κρίνει ότι αποτελούν παράνομο περιεχόμενο ή και να διαγράφει αντίστοιχο περιεχόμενο χωρίς να ενημερώνει τους χρήστες ή να λαμβάνει την άδειά τους στο πλαίσιο των προνοητικών μέτρων για την αντιμετώπιση του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου που εκτίθενται στη Σύσταση. Το «mediagr.org» δικαιούται να αναμορφώνει την παρούσα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Συστάσεις ή τα ληφθέντα από την πολιτεία νομοθετικά μέτρα.

Πολιτική Επαλήθευσης

Η εταιρία δεσμεύεται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη δημοσίευση επαληθευμένων πληροφοριών και γεγονότων. Λαμβάνουμε πολλά βήματα για να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια και διερευνούμε κάθε γεγονός με λεπτομερείς ερωτήσεις και σκεπτικισμό. Η κάθε δημοσίευση περνάει από λεπτομερή έλεγχο, όχι μόνο από τον υπεύθυνο δημοσιογράφο, αλλά και από την συντακτική ομάδα της σελίδας.

Όπου είναι δυνατόν, επαληθεύουμε τα την πληροφορία με γνώμη εμπειρογνωμόνων και καταστούμε σαφές ποιος παρέχει τις πληροφορίες. Καθοδηγούμε την δημοσιογραφική και συντακτική μας ομάδα να θέτουν τα ακόλουθα ερωτήματα για τον έλεγχο των πληροφοριών και την αναζήτηση της αλήθειας:

  • Από που πηγάζει η πληροφόρηση;
  • Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ακρίβεια της πληροφορίας;
  • Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία;
  • Ποια είναι η πηγή και πώς γνωρίζει η πηγή τις πληροφορίες;
  • Υπάρχουν υποστηρικτικά έγγραφα ή πηγές;

Πολιτική Προστασίας Πηγών

Στα πλαίσια της οικοδόμησης μιας σχέσης εμπιστοσύνης με τους αναγνώστες της, η εταιρία προσπαθεί να δημοσιεύει σχεδόν πάντα τις πηγές των πληροφοριών που λαμβάνει. Ωστόσο, η εφημερίδα αναγνωρίζει πως υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις όπου οφείλει να προστατεύσει την πηγή, είτε για να εξασφαλίσει μεγαλύτερη και καλύτερη ενημέρωση είτε για να προστατεύσει με γνώμονα την δημοσιογραφικη δεοντολογια την ασφάλεια της πηγής. Η εταιρία είναι ιδιαίτερα προσεκτική σε περιπτώσεις που η πηγή ενδέχεται να αντιμετωπίσει νομικό κίνδυνο ή κίνδυνο ασφαλείας λόγω των πληροφοριών που παρείχε.

Παράλληλα, η συντακτική και δημοσιογραφική ομάδα της εταιρίας φροντίζει, να διασταυρώσει τις πληροφορίες που λαμβάνει, με πυξίδα πάντα την σχέση αξιοπιστίας με τους αναγνώστες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *