Κερδοφόρος και η AIA Relate

Αύξηση κατά 5,3% παρουσίασε το 2020 ο κύκλος εργασιών της AIA Relate, καθώς ανήλθε στα 3.082.357,79 ευρώ το 2020, από 2.927.221,40 ευρώ στην προηγουμένη χρήση. Μάλιστα παρουσίασε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία έφτασαν τα 435.920,43 ευρώ έναντι 77.273,53 ευρώ στην προηγουμένη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν στα […]

Continue Reading

Κέρδη για την V+O

Στα 9.457.805,33 ευρώ ανήλθε το 2020 ο κύκλος εργασιών της V+O Συμβουλευτική, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στο 1.592.751,28 ευρώ. Ο EBITDA της εταιρείας το 2020 ανήλθε στο 1.814.006,08 ευρώ και τα ίδια κεφάλαια στα 3.451.815,68 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών το 2019 έφτασε τα 10.162.492,21 ευρώ και τα προ φόρων κέρδη τα 1.241.736,85 ευρώ. […]

Continue Reading