Κέρδη για την V+O

Δημόσιες Σχέσεις

Στα 9.457.805,33 ευρώ ανήλθε το 2020 ο κύκλος εργασιών της V+O Συμβουλευτική, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στο 1.592.751,28 ευρώ. Ο EBITDA της εταιρείας το 2020 ανήλθε στο 1.814.006,08 ευρώ και τα ίδια κεφάλαια στα 3.451.815,68 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών το 2019 έφτασε τα 10.162.492,21 ευρώ και τα προ φόρων κέρδη τα 1.241.736,85 ευρώ. Η εταιρεία του Γιάννη Ολύμπιου και του Θωμά Βαρβιτσιώτη εκπροσωπεί τη Wind, η οποία πρόσφατα εξαγοράστηκε από τη United Group.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *