Κερδοφόρος και η AIA Relate

Δημόσιες Σχέσεις

Αύξηση κατά 5,3% παρουσίασε το 2020 ο κύκλος εργασιών της AIA Relate, καθώς ανήλθε στα 3.082.357,79 ευρώ το 2020, από 2.927.221,40 ευρώ στην προηγουμένη χρήση. Μάλιστα παρουσίασε κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία έφτασαν τα 435.920,43 ευρώ έναντι 77.273,53 ευρώ στην προηγουμένη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν στα 405.458,38 ευρώ το 2020, έναντι 41.662,11 ευρώ το 2019.

Πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος είναι η Αλεξία Μπακογιάννη, αντιπρόεδρος η Αθανασία Σουρμπάτη και μέλη ο Θεόδωρος Κελέσης και ο Αθανάσιος Μαλτεζάκης. Η εταιρεία εκπροσωπεί τη Nova, για λογαριασμό της United Group, στον τομέα των δημοσίων σχέσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *