Λεφτά υπάρχουν… στη διαφήμιση των τυχερών παιχνιδιών

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το 2022 διατέθηκαν 115,8 εκατ. ευρώ

Το ποσό των 115,8 εκατ. ευρώ κατανεμήθηκε σε μορφή διαφήμισης και προβολής από τις εταιρείες παιγνίων προς τα ΜΜΕ και τρίτους φορείς. Τα στοιχεία προέρχονται από την ετήσια έκθεση της Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), η οποία αποτυπώνει την κατάσταση του κλάδου και τη δυναμική των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, εξαιτίας και της οικονομικής ανασφάλειας. Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα μερίδια από τη διανομή της διαφήμισης.

Από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2022 υποβλήθηκαν συνολικά προς έγκριση από την ΕΕΕΠ 610 Σχέδια Εμπορικής Επικοινωνίας (ΣΕΕ) κατόχων άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Από αυτά, τα 571 εγκρίθηκαν και τα 39 απορρίφθηκαν. Από τα εγκεκριμένα προγράμματα, 376 (66%) αφορούσαν την προβολή και την προώθηση των διαδικτυακών παιγνίων, 173 (30%) αφορούσαν παίγνια που διεξάγονται στο επίγειο δίκτυο, ενώ 24 (4%) σχετίζονταν με ραδιοτηλεοπτικά παίγνια. Ο μέσος χρόνος έγκρισης των ΣΕΕ των παιγνίων που διεξάγονται διαδικτυακά ανήλθε σε 9 ημέρες, αυτός των ΣΕΕ των παιγνίων που διεξάγονται επίγεια σε 16 ημέρες, ενώ εκείνος των ΣΕΕ ραδιοτηλεοπτικών παιγνίων σε 12 ημέρες.

Διαφήμιση σε TV, ραδιόφωνο, internet

Ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποίησης των εγκεκριμένων ΣΕΕ του έτους 2022 διαμορφώθηκε στα 193,6 εκ. ευρώ. Κατά το έτος 2022, οι δαπάνες που υλοποιήθηκαν εντός του έτους για 989 εγκεκριμένα ΣΕΕ των ετών 2018 – 2022 ανήλθαν συνολικά σε 115,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 18% του συνολικού προϋπολογισμού (628,7 εκατ.). Την κυρίαρχη θέση στη διαφημιστική δαπάνη έχει το κανάλι διανομής μέσω ραδιοφώνου και τηλεόρασης (38%) με 43.999.330 ευρώ.

Ακολουθούν οι δράσεις χορηγιών (21,45%), κυρίως σε αθλητικούς οργανισμούς και εκπομπές, με 24.840.232 ευρώ, η διαφήμιση μέσω διαδικτύου (18,86%), συμπεριλαμβανομένων των mobile ads και των ads στα κοινωνικά δίκτυα (social networks), με 21.843.736 ευρώ, και, τέλος, η εξωτερική διαφήμιση (4,87%) με 5.635.962 ευρώ. Εντύπωση προκαλεί στους συντάκτες της έκθεσης το ιδιαιτέρα χαμηλό ποσοστό (μόλις 1,34%) για την προώθηση και την προβολή των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των σχεδίων εκτείνεται, κατά κανόνα, σε περιόδους μεγαλύτερες του ενός έτος, γεγονός που προσδίδει προοδευτικότητα στα σχετικά ποσά που προγραμματίζεται να δαπανηθούν, ενώ, από την άλλη πλευρά, πολλά από τα σχέδια που υποβάλλονται προς έγκριση αφορούν τροποποιήσεις που εγκριθήκαν σε προηγούμενα έτη και συνεπώς μέρος των ποσών που δεν δαπανηθήκαν μετακυλίονται στα επόμενα έτη. Η αγορά αυτή, σε κάθε περίπτωση, δείχνει να είναι ιδιαιτέρως δυναμική.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *