ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ: Παραγραφή στην 3ετία των προστίμων του ΕΣΡ

Παραγραφή μετά από την 3ετία των κυρώσεων  που διαπιστώνει το ΕΣΡ. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει πως  «η παραγραφή αρχίζει από την επόμενη ημέρα εκείνης της διάπραξης της παράβασης», ενώ «διακόπτεται, με την επίδοση στον ελεγχόμενο πάροχο υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, κλήσεως σε ακρόαση για την υπόθεση, στην οποία αφορά η παράβαση» και είναι επίσης 3ετή.

«Σε περίπτωση ακυρώσεως αποφάσεως του Ε.Σ.Ρ. και επανεισαγωγής της υποθέσεως για νέα κρίση αρχίζει νέα τριετής παραγραφή από την επόμενη ημέρα εκείνης της επίσημης κοινοποίησης στο Ε.Σ.Ρ. της ακυρωτικής αποφάσεως εφαρμοζομένη». Υπάρχει επίσης μια διάταξη που προκαλεί το ενδιαφέρον καθώς αναφέρει πως «η παραγραφή αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα η σχετική υπόθεση αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου και σε κάθε περίπτωση που η έκδοση αποφάσεως από το Ε.Σ.Ρ. είναι αδύνατη για λόγους ανωτέρας βίας».  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *