Κοντά στο «ταβάνι» του 35% της Επ. Ανταγωνισμού η ραδιοφωνική αγορά

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Σύντομα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή ο ν. 3592/2007 για τη συγκέντρωση του ελέγχου στις αγορές των ΜΜΕ. Τα ποσοστά ακροαματικότητας που έδωσε η νέα έρευνα της MRB Hellas και της Global Link δίνουν σε εταιρεία ένα ποσοστό που προσεγγίζει το όριο του 35%, που ορίζει η νομοθεσία. Συγκεκριμένα, ο νόμος επί υπουργού Θεόδωρου Ρουσόπουλου προβλέπει πως «η συγκέντρωση ελέγχου προσδιορίζει την έννοια της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, η οποία υφίσταται» και «όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δραστηριοποιείται σε ένα ή περισσότερα Μέσα Ενημέρωσης της αυτής μορφής, με την απόκτηση μεριδίου αγοράς άνω του 35% στην επιμέρους σχετική αγορά (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά) της εμβέλειας του κάθε Μέσου». Ο εν λογω νόμος ορίζει «ως κριτήριο για τη διαπίστωση της δεσπόζουσας θέσης λαμβάνεται υπόψη για τη μεν τηλεόραση και το ραδιόφωνο η διαφημιστική δαπάνη και τα έσοδα από πώληση στην ημεδαπή προγράμματος ή άλλων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών σε δωδεκάμηνη βάση». Αρμόδια για τον έλεγχο είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *