Σε εκκρεμότητα εδώ και τέσσερα χρόνια οι άδειες σε TV και ραδιόφωνο!

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Πλήθος προβλημάτων όσον αφορά τη λειτουργία των ΜΜΕ θα παραλάβουν οι συναρμόδιοι υπουργοί ή οι υφυπουργοί στους οποίους θα ανατεθεί ο τομέας. Επί τέσσερα χρόνια, παρά τους ύμνους στο πρόσωπο του Κυριάκου Πιερρακάκη, ελάχιστα πράγματα έγιναν σχετικά με την τεχνολογική αναβάθμιση των σταθμών ή το καθεστώς λειτουργίας τους. Η πλήρης αξιοποίηση του φάσματος των συχνοτήτων, όπως απαιτεί η ΕΕ, δεν έγινε ποτέ.

Η βασική εκκρεμότητα είναι η ολοκλήρωση της αδειοδότησης των σταθμών εθνικής εμβέλειας, πλήρους προγράμματος ή θεματικών, των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών αλλά και των ραδιοφωνικών σταθμών όλης της χώρας! Η σύνταξη των χαρτών συχνοτήτων και ο ορισμός του σχετικού τιμήματος θα επιτρέψει στο ελληνικό κράτος, μετά το 1987, να αδειοδοτήσει πλήρως τους ραδιοφωνικούς και τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Υπάρχει και η απόφαση του ΕΣΡ, που επιβάλλει στην κυβέρνηση να ολοκληρώσει τη διαδικασία αδειοδότησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *