Αναγνώριση…

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Στην παγκόσμια κοινοπραξία ειδησεογραφικών οργανισμών Trust Project, για τη δημιουργία προτύπων διαφάνειας στη δημοσιογραφία, συμμετέχει η εφημερίδα «Καθημερινή». Στο Trust Project συμμετέχουν κορυφαία Μέσα Ενημέρωσης, όπως «Washington Post», «Economist» και «New York Times», αλλά και τεχνολογικοί γίγαντες της πληροφορίας, όπως Facebook, Twitter και Google και από την Ελλάδα μόνο η «Καθημερινή». Το Trust Project αναπτύσσει δείκτες εμπιστοσύνης, οι οποίοι αξιολογούν μία σειρά από κριτήρια, όπως βέλτιστες πρακτικές, πηγές, διάκριση μεταξύ πληροφορίας, ανάλυσης και άποψης. Με την ένταξή της στο δίκτυο του Trust Project, η «Κ» θα ενσωματώσει τους δείκτες αξιολόγησης στις ιστοσελίδες της, στέλνοντάς τους αυτόματα και σε μηχανές αναζήτησης και τεχνολογικές πλατφόρμες με στόχο την πλήρη διαφάνεια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *