INTERNET ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Streaming

Προσεχώς κανόνες και για τις online υπηρεσίες βίντεο

Announcement of new Cabinet by the new Government spokesman, Stelios Petsas, in Athens, on July 8, 2019/ Ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης τον νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο, Στέλιο Πέτσα, στην Αθήνα, στις 8 Ιουλίου, 2019

Νέες αρμοδιότητες αποκτά το ΕΣΡ

«Με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή θα κυρωθεί η Τηλεοπτική Οδηγία 1808/18», δήλωσε πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Στο νομοσχέδιο αυτό θα… ενσωματωθούν και οι ρυθμίσεις που ζήτησαν οι ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών, καταργώντας επί της ουσίας τον «νόμο Παππά».

Η τηλεοπτική Οδηγία 1808/18 φέρνει ανατροπή στον έλεγχο του τηλεοπτικού περιεχομένου, καθώς εντάσσει στα εποπτευόμενα τηλεοπτικά προγράμματα και το περιεχόμενο (βίντεο) των πλατφορμών συνεχούς ροής. Μια Οδηγία που η χώρα μας όφειλε να ενσωματώσει στο ελληνικό εθνικό δίκαιο από το 2019, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η νομική δυνατότητα παρέμβασης σε συγκεκριμένους τομείς του διαδικτύου. Η νέα τηλεοπτική Οδηγία εισάγει ως υπηρεσία οπτικοακουστικών Μέσων την παροχή προγραμμάτων ενός παρόχου υπηρεσιών και μέσω των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Πρακτικά, δηλαδή, το online περιεχόμενο σε όλες τις ιντερνετικές πλατφόρμες, ανεξαρτήτως έδρας επιχείρησης, υπόκειται σε έλεγχο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ό,τι αφορά τις τρεις σημαντικές αρχές ελέγχου: Την προστασία των ανηλίκων, την παρέμβαση για βίντεο που εμπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων ή μέλους ομάδας, καθώς και την εποπτεία για προγράμματα ή βίντεο τα οποία συνιστούν εγκληματική δράση, αδικήματα παιδικής πορνογραφίας ή αδικήματα ρατσισμού και ξενοφοβίας.

Με την ίδια Οδηγία αυξάνεται το όριο των διαφημίσεων στις κλασικές οπτικοακουστικές υπηρεσίες, δηλαδή στους τηλεοπτικούς σταθμούς, όπου καταργείται η υποχρέωση προβολής 15 μόνο λεπτών ανά ώρα στη ζώνη prime time, από τις 6 το απόγευμα ως τις 12 το βράδυ. Επιπλέον, δίνεται σαφής κατεύθυνση για την υποχρεωτική παραγωγή ευρωπαϊκών έργων στο 30% του συνόλου και για τις πλατφόρμες συνεχούς ροής, όπως Netflix, Disney κ.λπ.

Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται, με βάση τις διατάξεις της νέας Οδηγίας, να τηρούν επικαιροποιημένα μητρώα επιχειρήσεων-παρόχων προγραμμάτων και βίντεο, ανεξάρτητα από το αν αυτές είναι εγκατεστημένες στις χώρες-μέλη. Την εποπτεία ασκούν οι ανεξάρτητες αρχές, στην περίπτωση της Ελλάδας το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο αποκτά επιπλέον αρμοδιότητα και για το περιεχόμενο στις ιντερνετικές πλατφόρμες όλων των παρόχων υπηρεσιών.

Η έδρα της επιχείρησης που προσφέρει προγράμματα-υπηρεσίες μέσω δικτύων είναι σημαντική για τον βαθμό παρέμβασης των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και για αυτό στην Οδηγία αναλύεται διεξοδικά σε ποιες περιπτώσεις ισχύει ο έλεγχος και η εποπτεία, με κατηγοριοποίηση για τις χώρες που υπάρχει προσωπικό που παίρνει αποφάσεις για το πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, τα κράτη-μέλη οφείλουν να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας θα ενημερώνουν τις αρμόδιες εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή τους φορείς για τυχόν αλλαγές στην προσφορά των υπηρεσιών τους.

Στην τηλεοπτική Οδηγία δίνεται κατεύθυνση στα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν την υποχρέωση επένδυσης από πλατφόρμες σε ευρωπαϊκά έργα αλλά και την επιβολή οικονομικών υποχρεώσεων σε όσες είναι εγκατεστημένες στην επικράτειά τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *