ΕΕΤΤ

Θα ελέγχει το σήμα των καναλιών η ΕΕΤΤ

Ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσίας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής» προκήρυξε η ΕΕΤΤ. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 585.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ύψους 113.400 ευρώ.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία σταθμών μέτρησης ποιότητας υπηρεσίας ψηφιακής ευρυεκπομπής, που θα καλύπτουν κυρίως την ψηφιακή τηλεόραση και δευτερευόντως το ψηφιακό ραδιόφωνο, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των τεχνικών της ΕΕΤΤ στη χρήση του εξοπλισμού και υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης. Με το σύστημα αυτό θα μπορεί πλέον η ΕΕΤΤ να ελέγχει αν η ΕΡΤ και η Digea ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις για τη μετάδοση του ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος, καθώς ως σήμερα η αρμόδια Αρχή δεν μπορούσε να ελέγξει αν πέφτει «μαύρο» ή όχι στα κανάλια. Η ΕΕΤΤ διάβαζε τον Τύπο και στη συνέχεια ζητούσε τα αρχεία των δύο φορέων για να διαπιστώσει αν ανταποκρίνονται ή όχι στις προδιαγραφές του νόμου για την τηλεοπτική κάλυψη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *