ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Όταν ο ΣΕΒ ανησυχούσε για τα λουκέτα στην TV και τον περιορισμό στην ενημέρωση…

Το 2016 ο ΣΕΒ έκανε παρέμβαση λίγο μετά την πρώτη και (αποτυχημένη) διαδικασία αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών η οποία όμως έφερε στα ταμεία του κράτους υψηλό τίμημα. Ήταν η εποχή που οι σταθμοί Alpha και Star, βρέθηκαν εκτός αδειών προσωρινά όπως αποδείχθηκαν

Οι προβλέψεις του ΣΕΒ, του έγκριτου αυτού οργανισμού έχουν ειδικό βάρος σήμερα , μετά και την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την εξαγορά του Alpha από τη Motor Oil , τη συνεργασία Star- Alpha και το λουκέτο στο Mega

-“Οφείλουμε λοιπόν να επισημάνουμε ότι ο περιορισμός των αδειών στο
πεδίο της ενημέρωσης σε επίπεδα που υστερούν των τεχνολογικών
δυνατοτήτων δεν έχει παρατηρηθεί σε καμία άλλη δημοκρατία υψηλής
ποιότητας”,
σημείωνε η συντακτική ομάδα του εβδομαδιαίου δελτίου του ΣΕΒ. Και συνέχιζε:

“Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι σε αυτές τις χώρες οι
διαδικασίες δεν έχουν ως μέλημα ρεαλιστικές προσφορές που να είναι
συμβατές με την οικονομική υγεία του εκάστοτε πλειοδότη ή μειοδότη
και τις επαρκείς δικλίδες αποκλεισμού “μαύρου” χρήματος.”

“Είναι βέβαιο ότι θα παρακολουθήσουμε στενά όσο ωριμάζουν οι νέες
συνθήκες γύρω από το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο τις συνέπειες που θα
έχουν οι κυβερνητικές πολιτικές για την πρόσβαση στο δημόσιο αγαθό
του φάσματος στην ελευθερία της ενημέρωσης, την απασχόληση και τα
δημόσια οικονομικά (πέρα του τιμήματος, πρέπει να συνυπολογιστούν

και οι άμεσες και έμμεσες απώλειες του κράτους από τη διακοπή
λειτουργία των σταθμών που δεν πήραν άδεια
, Διάγραμμα 1&2,
Πίνακας 1). “

Ο ΣΕΒ μετά και όλες αυτές τις σοβαρές εξελίξεις στο πεδίο της οικονομίας του τηλεοπτικού κλάδου και ενώ επικείται η ολοκλήρωση της δεύτερης διαδικασίας αδειοδότησης, δεν έχει εκδώσει καμία ανακοίνωση ή δεν έχει προβεί σε κάποια ανάλυση. Εδώ θα είμαστε να περιμένουμε τις αξιόπιστες εκτιμήσεις της συντακτικής ομάδας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *