Νέες κινήσεις από την Cosmote TV εξαιτίας του αθέμιτου ανταγωνισμού!

cosmote ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Τις “εναλλακτικές και δυνατότητες βελτιστοποίησης της δραστηριοποίησής της στον τομέα της συνδρομητικής τηλεόρασης με σκοπό τη μείωση του κόστους λειτουργίας της”, διερευνά  ο ΟΤΕ. Με ανακοίνωση  προς το ΧΑΑ  ο ΟΤΕ ενημερώνει πως  “θα προχωρήσει σε πιο αναλυτική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού κατά τον χρόνο λήψης των αποφάσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα”.

Η πίεση που αντιμετωπίζει ο κλάδος εξαιτίας της υψηλής φορολόγησης, ο αθέμιτος ανταγωνισμός από τους διεθνείς streamers και η ανεξέλεγκτη “πειρατεία”, μαζί με το υψηλό κόστος των δικαιωμάτων, ωθούν τον  ΟΤΕ  να εξετάζει τρόπους για τη αντιμετώπιση της κατάστασης, έχοντας αναθέσει σχετική μελέτη σε τρίτη εταιρεία. Σημειώνεται πως η δραστηριότητα της Cosmote TV έχει θετικό οικονομικό πρόσημο, έχοντας ξεπεράσει τους 680.000 συνδρομητές.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *