“Στο σφυρί” το ιστορικό Αρχείο της “Ελευθεροτυπίας”!

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Ένα πολύ σημαντικό ιστορικό Αρχείο οδεύει προς εκποίηση. Είναι αυτό της πρώην ΧΚ Τεγόπουλος ΑΕ το οποίο περιλαμβάνει τη σύγχρονη ιστορία της Μεταπολίτευσης καθώς περιλαμβάνει τις εφημερίδες “Ελευθεροτυπία”, “Πρωινή Ελευθεροτυπία”, “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία”, “Το Έθνος”.

Η τιμή εκποίησης είναι τα 486.260 ευρώ και η πρώτη προσφοράς προσδιορίζεται  στα 324.173,33  ευρώ. Η εκποίηση θα γίνει την πρώτη Δευτέρα, μετά την πάροχο 10 ημερών μετά τη δημοσίευσης της περίληψης της αγγελία στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών και θα επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη Δευτέρα, “μέχρι να εγκριθεί το τίμημα”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *