«Ελληνική Σαλάτα» για την Amazon με επιχορήγηση 3 εκατ. ευρώ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Αναθεώρηση του προϋπολογισμού και για τη σειρά με τίτλο «Ελληνική Σαλάτα» που γυρίζει η Μπλοντ Οπτικοακουστικές Παραγωγές ΑE για λογαριασμό της Amazon Video Prime. Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπανών της σειράς ανέρχεται σε 20.880.143,32 ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται σε 8.157.005,07 ευρώ. Το ποσό της επιχορήγησης είναι 3.262.82,03 ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *