ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Αύξηση τζίρου και ζημιών για την Barkingwell Media το 2021

Στις 15 Μαρτίου 2023, και αφού είχε δημοσιευτεί το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ η ετήσια οικονομική κατάσταση της Barkingwell Media ΑΕ του Νίκου Κοκλώνη για το έτος 2021. Ο ισολογισμός φέρει την υπογραφή του ίδιου του επιχειρηματία και ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2022. Υπενθυμίζεται πως το 75σέλιδο πόρισμα που έχει υποβληθεί στον οικονομικό εισαγγελέα Χρήστο Μπαρδάκη από τον επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπο Βουρλιώτη εισηγείται στον εισαγγελέα την ποινική δίωξη του επιχειρηματία και τηλεοπτικού παραγωγού για  απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Κατά τη χρήση του 2021 η εταιρεία εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 7.970.386 ευρώ, έναντι 4.586.389 ευρώ το έτος 2020, σημειώνοντας αύξηση 74%, «ως απόρροια των πολυάριθμων και σημαντικών αναληφθέντων τηλεοπτικών παραγωγών». Υπενθυμίζεται πως η Barkingwell Media, μετά τη διακοπή της συνεργασίας της με το Open, ξεκίνησε να κάνει παραγωγές για τον Alpha, το Mega, το Star και τον ΑΝΤ1. Η εταιρεία όμως εμφάνισε ζημίες προ φόρων ύψους 2.996.651 ευρώ το 2021, έναντι ζημιών 1.025.942 ευρώ (αύξηση 192%) το 2020.

Η ιδιοκτησία της εταιρείας προχώρησε σε αυξήσεις μετοχικού κεφάλαιού κατά 3.000.000 ευρώ, με αποτέλεσμα στο τέλος της χρήσης του 2021 τα ίδια κεφάλαια να είναι θετικά στο ποσό των 119.464 ευρώ (2020, 97.975 ευρώ). Το κεφάλαιο κίνησης όμως στις 31/12/2021 ήταν αρνητικό, στα -2.375.268 ευρώ, ενώ αρνητικό ήταν και το 2020, με -1.196.077 ευρώ.

Η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει πως «οι νέες συνεργασίες και η επέκταση των υφισταμένων συνεργασιών με τους τηλεοπτικούς σταθμούς Mega, Alpha, Star Channel και AΝΤ1 για παράγωγες της νέας τηλεοπτικής περιόδου 2022 – 2023 ανέρχονται στο ποσό των 15 εκατομμυρίων». Γίνεται ακόμη λόγος για «συμφωνίες για δικαιώματα πολύ γνωστών παγκοσμίως παραγωγών που θα ενσωματώσει η εταιρεία με τουλάχιστον τριετή ορίζοντα και θα προσδώσουν επιπλέον κύρος, αναγνώριση και ευκαιρία συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο. Και ακόμη πως «ενσωματώνει νέους συνεργάτες σε καίριες διοικητικές και εμπορικές θέσεις, με πολυετή εμπειρία στον ανταγωνισμό και με μεγάλη γνώση στο τηλεοπτικό γίγνεσθαι».

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού ανήλθαν σε 124.257,88 ευρώ το 2021 από 682.879 ευρώ το 2020 και οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων αυξήθηκαν σε 7.610.236,06 ευρώ το 2021 από 3.152.332 ευρώ το 2020. Η εταιρεία Barkingwell Media το 2021 αναφέρει πως διαθέτει 4 εργαζομένους, από 6 το 2020. Ως συνδεδεμένες με την Barkingwell Media ΑΕ εταιρείες καταγράφονται οι Barkingwell Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η Easy Starter ΙΚΕ, η Dealber ΙΚΕ, η NKG Media Group Μονοπρόσωπη ΑΕ, η Moneyrock Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και η Fast Capital Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *