Όχι άλλο TikTok για τους ευρωπαϊούς πολιτικούς

INTERNET

Προθεσμία μέχρι και τις 15 Μαρτίου έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέλη του προσωπικού της για να αφαιρέσουν από όλες τις επαγγελματικές τους συσκευές την εφαρμογή του TikTok με στόχο την αποφυγή των κυβερνοεπιθέσεων. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως τουλάχιστον για τις εκλογές δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη εφαρμογή από όσους σχετίζονται με τη διακυβέρνηση της χώρας για να προσεγγίσουν τους ανθρώπους νεαρής ηλικίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *