Έκθεση Πεπραγμένων ΕΣΡ 2021: Λειτουργούσαν 879 ραδιοφωνικοί σταθμοί

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Το 2021, σύμφωνα με την Έκθεση Πεπραγμένων του ΕΣΡ για το συγκεκριμένο έτος, συνολικά 13 σταθμοί διέκοψαν τη λειτουργία τους στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κορίνθου, Κυκλάδων, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Σερρών, Φωκίδας και Χίου. Εξ αυτών, ωστόσο, ένας σταθμός του Νόμος Ξάνθης επαναλειτούργησε, καθ’ όσον έγινε δεκτή η σχετική αίτηση θεραπείας.

Οι συνολικά 879 ραδιοφωνικοί σταθμοί που λειτουργούσαν το 2021 κατατάσσονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη φυσιογνωμία τους. Συγκεκριμένα, 618 μη ενημερωτικοί και 261 ενημερωτικοί. Και στην περίπτωση των ραδιοφωνικών σταθμών το ΕΣΡ αποφεύγει να ενημερώσει για το καθεστώς λειτουργίας τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *