ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΣΡ: Διαβούλευση για τα κανάλια της …αλλοδαπής

Σε… κλειστή διαβούλευση με άλλες Αρχές προχώρησε το ΕΣΡ για τη δημιουργία μητρώου αλλοδαπών καναλιών που μεταδίδονται στην Ελλάδα. Αν και πρόκειται για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ΕΣΡ χρειάστηκε έναν χρόνο και μια μη δημόσια διαβούλευση –με παρόχους που δεν κατονομάζει– για να εκδώσει την Οδηγία 2/2022.

Με την οδηγία αυτή συγκροτείται το συγκεκριμένο μητρώο που θα λειτουργεί παράλληλα με το Μητρώο Νέων Υπηρεσιών, στο οποίο έχει ενταχθεί και η εταιρεία VDS – Σειρηνάκης ΕΠΕ, η οποία εξειδικεύεται σε ειδική κατηγορία ταινιών.

Οι εταιρείες, που θα ονομάζονται εν συντομία ΠΥΜΕ, οφείλουν να δηλώσουν την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο τους, τη διεύθυνση της καταστατικής τους έδρας, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και τα στοιχεία επικοινωνίας τους με το ΕΣΡ. Όσον αφορά τα κανάλια που ήδη μεταδίδονται, οι υπόχρεοι πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις γνωστοποίησης εντός έξι μηνών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *