Αύξηση 60,57% στον κύκλο εργασιών της Άλτερ Έγκο ΜΜΕ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Αύξηση 60,57% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Άλτερ Έγκο ΜΜΕ. Το 2021 οι πωλήσεις της ανήλθαν σε 77.961.054 ευρώ, από 48.552.236 ευρώ το 2020. Η αύξηση αυτή «οφείλεται στην πλήρη λειτουργία του Mega καθώς στην ανοδική πορεία της δραστηριότητας των εντύπων («Το Βήμα» και «Τα Νέα») και των ψηφιακών μέσων».

Οι πωλήσεις του ομίλου κατά τη χρήση του 2021 ανήλθαν σε 78.841.872 ευρώ. Η καθαρή ζημία της εταιρείας ανήλθε σε 5.133.366 ευρώ το 2021, από 5.866.719 ευρώ το 2020, ενώ σε επίπεδο ομίλου η ζημία ήταν 5.173.832 ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια της Άλτερ Έγκο ΜΜΕ στο τέλος του 2021 ανέρχονταν σε 51.024.394 ευρώ και του ομίλου σε 51.361.049 ευρώ.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας και του ομίλου στο τέλος του προηγούμενου έτους ανέρχονταν σε 20.457.946 ευρώ και αφορούν την απόκτηση τηλεοπτικής αδείας. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 53.963.310 ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με πέρυσι κατά 23.621.493 ευρώ (+77,85%), αύξηση η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πλήρη λειτουργία του Mega. Ο μέσος όρος του προσωπικού του ομίλου στο τέλος της χρήσης ήταν 859 άτομα και της εταιρείας 798 άτομα. Κατά τη χρήση του 2020 ο μέσος όρος του προσωπικού της Άλτερ Έγκο ΜΜΕ ήταν 606 άτομα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *