Αναζητούν αξιόπιστη έρευνα για τις ραδιοφωνικές μετρήσεις

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ


 
Στο δεύτερο στάδιο εισέρχεται η διαδικασία εξεύρεσης των φορέων που θα διενεργούν τη μέτρηση ακροαματικότητας. Μέχρι το τέλος Απριλίου θα κληθούν από την ΑΕΜΑΡ οι τέσσερις εταιρείες, MRB Hellas AE, Focus – Bari AE, Metron Analysis και 361ο Research Solutions, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για να παράσχουν διευκρινίσεις και να παρουσιάσουν τα στοιχεία του φακέλου τους. Επιπλέον, μετά το πέρας της διαδικασίας προσήλθε και η Global Link. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σχήμα που θα θεωρείται αξιόπιστο από όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, ενδεχομένως και από τρεις εταιρείες, που θα αναλάβουν τμήματα της έρευνας. Η διαδικασία επιλογής των εταιρειών πρέπει να ολοκληρωθεί έως και τις 8 Δεκεμβρίου 2018, καθώς τότε λήγει η σύμβαση ΑΕΜΑΡ – Focus, που έχει ήδη παραταθεί κατά έναν χρόνο, από τις 9/12/2017, και είναι ύψους 364.736,88 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι για πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον από το 2011, η ΕΡΤ απέχει από τις ραδιοφωνικές μετρήσεις και η πρόσφατη απόφαση του ΔΣ για επαναφορά στο συγκεκριμένο πεδίο πάγωσε μέχρι να υπάρξει ένα αξιόπιστο πλαίσιο μέτρησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *