Άδεια από το ΕΣΡ για την Naftemporiki TV, το ιντερνετικό κανάλι Μελισσανίδη

INTERNET ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Με 24ωρο ενημερωτικό πρόγραμμα θα βγει στο Διαδίκτυο αλλά και τις συνδρομητικές πλατφόρμες το νέο τηλεοπτικό κανάλι του Δ. Μελισσανίδη “Naftemporiki TV”, το οποίο εξασφάλισε την άδεια εκπομπής από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

Η αίτηση υποβλήθηκε από την εταιρεία «ΠΟΝΤΟΣ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΠΟΝΤΙΟΣ ΜΙΝΤΙΑ». Μέτοχος της εταιρίας, σύμφωνα με το ΕΣΡ, είναι η κυπριακή εταιρεία M. P. MEDIA PORTAL LIMITED και απώτατος μέτοχος ο Γεώργιος Μελισανίδης του Δημητρίου. Στο πρόγραμμα του σταθμού υπάρχουν ενημερωτικές εκπομπές για την Οικονομία και την Πολιτική καθώς και το Χρηματιστήριο. Ολόκληρη η απόφαση του ΕΣΡ παρακάτω:

  1. Η αιτούσα εταιρεία ΠΟΝΤΟΣ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο ΠΟΝΤΙΟΣ ΜΙΝΤΙΑ, με έδρα στο Δήμο Πειραιά, Ακτή Κονδύλη 10, έχει καταστατικό σκοπό με κυριότερες καταστατικές προβλέψεις τις ακόλουθες: «1. Την ίδρυση, θέση σε λειτουργία και διεύθυνση τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού, τη δημιουργία και παραγωγή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων και εκπομπών γενικά για ίδια χρήση, την διενέργεια όλων των εργασιών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την λειτουργία τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού. 2. Τη δημιουργία, εξοπλισμό, οργάνωση και εκμετάλλευση χώρων (studios) για την παραγωγή και εκμετάλλευση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών, προγραμμάτων και διαφημιστικών μηνυμάτων. 3. Την δημιουργία και διαχείριση διαδικτυακών τόπων (ιστοσελίδων) και διαδικτυακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου.».
  2. Η εταιρεία δηλώνει ότι θα μεταδίδει γραμμικά 24ώρο ενημερωτικό πρόγραμμα οικονομικού-πολιτικού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου και μέσω των συνδρομητικών πλατφορμών με το λογότυπο NAFTEMPORIKI.GR.
  3. Η αιτούσα αναφέρει, επίσης, στην αίτησή της ότι συνεργάζεται και συνδέεται με προγραμματικές συμβατικές προβλέψεις με τον φορέα της ημερήσιας εφημερίδας πανελλαδικής κυκλοφορίας οικονομικής ενημέρωσης «Η ΝΑ ΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», ιδρυτικό μέλος της Ε.Ι.Η.Ε.Α και, στο πλαίσιο αυτό, της έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης του σήματος «Nαυτεμπορική» για την μετάδοση του οπτικοακουστικού της περιεχόμενου και ειδικότερα υπό το λογότυπο NaftemporikiTV. Επίσης, λέγει ότι έχει δικαίωμα χρήσης του ειδησεογραφικού περιεχομένου και των κειμένων εν γένει που παράγει η εφημερίδα και θα συνεργάζεται με τα διευθυντικά και συντακτικά στελέχη και τους αρθρογράφους της εφημερίδας για συνδέσεις on line ή για την δημιουργία άλλου προγράμματος.
  1. Η αιτούσα δηλώνει, επίσης, ότι συνεργάζεται και συνδέεται με προγραμματικές συμβατικές προβλέψεις με διεθνείς φορείς παροχής οπτικοακουστικού περιεχομένου στην ενημέρωση και ειδησεογραφία για ζητήματα οικονομίας, επιχειρήσεων και ναυτιλίας (διεθνείς τηλεοπτικοί σταθμοί, διεθνείς εφημερίδες, διεθνή περιοδικά, διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, διεθνείς ιστοσελίδες).
  2. Εχει υποβληθεί ενδεικτικός 24ώρος προγραμματισμός που περιλαμβάνει προγράμματα πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας αλλά και ειδικότερης θεματολογίας όπως σχετικά με την βιομηχανία, το εμπόριο, την αγροτική ανάπτυξη, τον τουρισμό και άλλα. Αναφέρονται τα ακόλουθα ενδεικτικά προγράμματα: 08.00-10.00 – Οικονομική* & Πολιτική Επικαιρότητα / Live. 10.00-12.00 – Χρηματιστήριο** / Live.12.00-12.30 – Η συνέντευξη της ημέρας*** / Pre Recorded. 12.30-13.00 – Ναυτιλία**** / Pre Recorded. 13.00-13.30 – Παρουσίαση Επιχείρησης***** / Pre Recorded. 13.30-14.00 – Μία Θεματική ενότητα από τις παρατιθέμενες****** / Pre Recorded. 14.00-15.00 – Χρηματιστήριο** / Live. 15.00-15.30 Μία Θεματική ενότητα από τις παρατιθέμενες****** / Pre Recorded. 15.30-16.00 – Μία Θεματική ενότητα από τις παρατιθέμενες****** / Pre Recorded. 16.00-18.00 – Χρηματιστήριο** / Live. 18.00-20.00 – Επιλογές από συνδέσεις με ξένα δίκτυα******* / Live. 20.00-22.00 – Οικονομική* & Πολιτική Επικαιρότητα / Pre Recorded-Επανάληψη. 22.00-00.00 – Χρηματιστήριο** / Pre Recorded-Επανάληψη. 00.00-00.30 – Η συνέντευξη της ημέρας*** / Pre Recorded-Επανάληψη. 00.30-01.00 – Ναυτιλία**** / Pre Recorded- Επανάληψη. 01.00-01.30 – Παρουσίαση Επιχείρησης***** / Pre Recorded- Επανάληψη. 01.30-02.00 – Μία Θεματική ενότητα από τις παρατιθέμενες****** / Pre Recorded-Επανάληψη. 02.00-03.00 – Χρηματιστήριο** / Pre Recorded-Επανάληψη.03.00-03.30 – Μία Θεματική ενότητα από τις παρατιθέμενες****** / Pre Recorded- Επανάληψη. 03.30-04.00 Μία Θεματική ενότητα από τις παρατιθέμενες****** / Pre Recorded-Επανάληψη. 04.00-06.00- Χρηματιστήριο** / Pre Recorded-Επανάληψη. 06.00-08.00 – Επιλογές από συνδέσεις με ξένα δίκτυα******* / Pre Recorded- Επανάληψη.

6. Έχει υποβληθεί αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Μέσων Επικοινωνίας προσηκόντως συμπληρωμένη. Την εταιρεία διοικεί τριμελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τους Σάββα Καλλιντερίδη, Πρόεδρο, Γεώργιο Κεπίδη, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Χριστίνα Χαφουσίδου. Μέτοχος της εταιρίας είναι η κυπριακή εταιρεία M. P. MEDIA PORTAL LIMITED και απώτατος μέτοχος ο Γεώργιος Μελισανίδης του Δημητρίου.

7. Η αιτούσα υπέβαλε μία υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη περί τηρήσεως της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί προστασίας των ανηλίκων και διαφημίσεων με ημερομηνία 17/3/2022 υπογεγραμμένη από τον Γεώργιο Κεπίδη.

ΙΙI. Υπαγωγή

Η εν λόγω αίτηση πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την έγκριση του προγράμματος. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτό το οικείο αίτημα. Το περαιτέρω δε αίτημα για εγγραφή της αιτούσης στο οικείο μητρώο δεν είναι μεν της αρμοδιότητας της Ολομελείας, θα τηρηθεί δε γι’ αυτό η οικεία διοικητική διαδικασία.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ:

  1. Εγκρίνει την αίτηση της εταιρείας ««ΠΟΝΤΟΣ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο ΠΟΝΤΙΟΣ ΜΙΝΤΙΑ, με έδρα το Δήμο Πειραιά, Ακτή Κονδύλη 10 για μετάδοση τηλεοπτικής εκπομπής υπό τον τίτλο “NAFTEMPROKI TV ” κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.
  2. Υπενθυμίζει στην πάροχο τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την υπ’ αρ. 106/7.6.2019 υπουργική απόφαση «Κατάταξη και σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *