ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Άλλαξαν χέρια μετοχές αξίας 121 εκατ. ευρώ στην TV

Στα 121,85 εκατ. ευρώ ανήλθε, κατά τη χρήση 2020, η συνολική αξία των συναλλαγών με αντικείμενο μετοχές των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού περιεχομένου, σύμφωνα με την Έκθεση Πεπραγμένων του ΕΣΡ για το 2020. Τέσσερις από τους έξι αδειούχους τηλεοπτικούς σταθμούς προχώρησαν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό ύψος των οποίων έφτασε στα 109,35 εκατ. ευρώ.

Περίπτωση μεταβολής στη μετοχική σύνθεση καταγράφηκε μόνο στον ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος μεταβιβάστηκε ολοσχερώς, έναντι 12,5 εκατ. ευρώ, στην εταιρεία με την επωνυμία ANTENNA GROUP BV, με έδρα στην Ολλανδία.

Στα διατεθέντα κεφάλαια ξεχωρίζουν οι αυξήσεις κεφαλαίου στην Άλτερ Έγκο Media κατά 42,8 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ελέγχει το Mega, το «Βήμα», τα «Νέα», το in.gr και το My Radio.

Στην περίπτωση της Alpha Δορυφορική Τηλεόραση (Alpha) διατέθηκαν 33 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το ΕΣΡ, οι δύο αυτές αυξήσεις αντιστοιχούν στο 62% του συνολικού ύψους των συναλλαγών στον κλάδο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *