Αυξάνονται τα μεγέθη του United Group με την εξαγορά της WIND

INTERNET WIND ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Έσοδα 337,5 – 341,5 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 276,6 εκατ. ευρώ για το δίμηνο που έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2021, καταγράφει η United Group –συνυπολογίζοντας και την Crystal Almond Intermediary Holdings, μαζί με τη θυγατρική της Wind Holdings– σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην εξαγορά του Nova Broadcasting Group στη Βουλγαρία και της Forthnet (Nova) στην Ελλάδα, που δεν συμπεριλήφθηκαν στο ποσό του 2020. Η United Group εκτιμά ότι το EBITDA για το δίμηνο που έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2021 (εξαιρουμένων τυχόν προσαρμογών) θα είναι μεταξύ 128 – 132 εκατ. ευρώ, έναντι 109,2 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο του 2020.

Η United Group, με βάση τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από τους μη ελεγμένους λογαριασμούς διαχείρισης της Wind Hellas για τη δίμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2021, προσθέτει και άλλες διαθέσιμες επί του παρόντος πληροφορίες. Η Wind Hellas εκτιμά ότι τα έσοδα από τις υπηρεσίες της για το δίμηνο που έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2021 θα είναι μεταξύ 89 – 90 εκατ. ευρώ, έναντι 84,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *