ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Μία Ofcom για την κρατική διαφήμιση

Η νομοθεσία για την κρατική διαφήμιση οφείλει να αλλάξει και να απλοποιηθεί. Η διαφάνεια από τη μία πλευρά και η χορήγηση της σε όλα τα ΜΜΕ με κριτήρια απήχησης θέσεων εργασίας και ειδικών συνθηκών για την περιφέρεια, θα πρέπει να είναι τα κριτήρια.

Καθώς πρόκειται για δημόσιο χρήμα, τα στοιχεία θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλο το κοινό σε μια εφαρμογή με συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία, ανά μέσο και διαφημιζόμενο. Η διάθεσή της θα γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπουργού ΜΜΕ που θα εγκρίνει τα κονδύλια, διαφήμισης, επικοινωνίας και εκδηλώσεων φορέων του δημοσίου, πάνω από ένα χρηματικό όριο. Τα κριτήρια για τη διάθεση του κρατικού χρήματος στα ΜΜΕ είναι η τηλεθέαση, η ακροαμματικότητα, η θεαματικότητα και η απήχηση των ιστοσελίδων (pages views) και ο αριθμός των θέσεων εργασίας. Οι μετρήσεις θα αξιολογούνται από μια νέα Αρχή που θα περιλαμβάνει τα ΜΜΕ, τις τηλεπικοινωνίες, το Ιντερνετ. Μια ελληνική Ofcom που θα έχει την εποπτεία του νέου ψηφιακού χώρου. Μια παράμετρος σημαντική είναι η λειτουργία των περιφερειακών ΜΜΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *