Ταινίες και σειρές με πληρωμή σε τιμολόγια εξωτερικού!

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Παραμένει η ρύθμιση για την πληρωμή του 50% μιας παραγωγής σε τιμολόγια εξωτερικού από το Ελληνικό Δημόσιο, παρά τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν με την παραγωγή της ταινίας από βούλγαρους εργαζομένους με πρωταγωνιστή τον Αντόνιο Μπαντέρας στη Θεσσαλονίκη.

Στις νέες διατάξεις που ψήφισε αναφέρει τα εξής: «Στην περίπτωση οπτικοακουστικών έργων με επιλέξιμες δαπάνες άνω των 8.000.000 ευρώ, που αφορούν αμοιβές σεναριογράφου, σκηνοθέτη και πνευματικά δικαιώματα για μουσική επένδυση επιτρέπεται η λήψη τιμολογίων που έχουν εκδοθεί από φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες ή άλλες νομικές οντότητες με καταστατική έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση σε χώρα της αλλοδαπής, με ανώτατο όριο επιχορήγησης τα 12.000.000 ευρώ. Από τη ρύθμιση εξαιρείται μόνο ο εκτελεστής παραγωγός της ταινίας ή της σειράς».

Εγχώριοι ελεγκτές

Ταυτόχρονα, αντί να καλύψει τις ανάγκες του ΕΚΟΜΕ με μόνιμο εξειδικευμένο προσωπικό, ο φορέας συστήνει Ειδικό Μητρώο Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων στο ΕΚΟΜΕ. Η εγγραφή πραγματοποιείται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο μητρώο εγγράφονται ιδιώτες, μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του δημοσίου τομέα ή δημόσιοι λειτουργοί.

Ο κίνδυνος να δημιουργηθούν συνθήκες ανάλογες με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και τις καταγγελίες που το συνοδεύουν είναι υπαρκτός.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *