Αθροιστικό μερίδιο ως 55% στην τηλεοπτική αγορά από Alpha – Star

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Εγκρίθηκε η από κοινού απόκτηση της Green Pixel

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) ενέκρινε την από κοινού απόκτηση της εταιρείας παραγωγών Green Pixel από την Alpha Δορυφορική Τηλεόραση (50%) και τη Νέα Τηλεόραση (50%), ισχυροποιώντας περαιτέρω τη θέση των δύο τηλεοπτικών εταιρειών στο πεδίο του ανταγωνισμού Στην απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε προ ημερών, η ΕΑ αναφέρει πως το αθροιστικό μερίδιο των Alpha και Star κυμαίνεται μετά 45% – 55%… Μέχρι πρότινος, κάθε μέτοχος τηλεοπτικού σταθμού μπορούσε να ελέγχει μέχρι μία εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα η ΕΑ αναφέρει στην απόφασή της:

«Παρατηρείται ότι το αθροιστικό μερίδιο των Alpha και Star στην αγορά τηλεόρασης ανήλθε στο 45% – 55% το 2019 και στο 35% – 45% για το πρώτο εννεάμηνο το 2020. Εν όψει του υψηλού αθροιστικού μεριδίου αγοράς των γνωστοποιουσών, θα μπορούσε καταρχάς να υποστηριχθεί ότι η δημιουργία της κοινής επιχείρησης παρέχει σε αυτούς τη δυνατότητα να εξαλείψουν τον μεταξύ τους ανταγωνισμό». Όμως η ΕΑ κρίνει πως οι δύο εταιρείες «έχουν λάβει μέτρα, ήδη πριν από την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η επιχείρηση-στόχος να λειτουργήσει σαν όχημα για τη μεταξύ τους ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με την εμπορική δραστηριότητα εκάστης εξ αυτών».

Προς την κατεύθυνση αυτή, αποκαλύπτεται στην απόφαση της ΕΑ πως υπάρχει από 15/12/2020 συμφωνία μετόχων σχετικά με την Green Pixel, τονίζοντας ότι «ανέλαβαν την υλοποίηση σειράς δικλείδων ασφαλείας με σκοπό την αποτροπή τυχόν μεταξύ τους συντονισμού».

Αυτές αφορούν τη θεσμοθέτηση κωλυμάτων για την εκλογή μελών του ΔΣ της επιχείρησης-στόχου και τη «δέσμευση των Alpha και Star να αναθέσουν, μετά την ολοκλήρωση της υπό εξέταση συναλλαγής, σε εξωτερικό σύμβουλο με ειδίκευση στο δίκαιο του ανταγωνισμού την εκπόνηση Κώδικα Συμπεριφοράς που θα ρυθμίζει ζητήματα που άπτονται της διαβίβασης πληροφοριών μεταξύ των μερών».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *