Σύγκρουση διαφημιστών – διαφημιζόμενων με τηλεοπτικούς σταθμούς

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
  • Εναρμονισμένες πρακτικές για τη μείωση της αξίας του διαφημιστικού χρόνου

Ένας υπόγειος πόλεμος μεταξύ τηλεοπτικών δικτύων και διαφημιστικών εταιρειών και διαφημιζόμενων μαίνεται στο παρασκήνιο για την αξία της διαφήμισης. Τα προηγούμενα χρόνια διαφημιστές και διαφημιζόμενοι επέβαλλαν τις απαιτήσεις τους στην αξία πώλησης του διαφημιστικού χρόνου. Πλέον πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του ΜΜΕ που διαθέτει τον διαφημιστικό χρόνο, εκτός από όσα έχουν μεταξύ αποδεχθεί διαφημιστές και διαφημιζόμενοι.

Μετά την ψήφιση του «νόμου Πέτσα» (4764/2020) και την προσθήκη περί μη εξουσιοδοτημένων πωλήσεων διαφημιστικού χρόνου και απαγόρευσης benchmarking και παρακολούθησης της πορείας των οικονομικών μεγεθών της αγοράς, τα δεδομένα που έγερναν την πλάστιγγα υπέρ διαφημιζόμενων και διαφημιστών άλλαξαν. Τα προηγούμενα χρόνια, αν τα ΜΜΕ δεν συναινούσαν στις τιμές του χρόνου που είχαν επιλέξει οι άλλοι δύο παίκτες, αποκλείονταν από την αγορά. Δημιουργούσαν μια εναρμονισμένη πρακτική που ανάγκαζε την τηλεοπτική αγορά να πουλήσει τον χρόνο της σε υποπολλαπλάσιες τιμές. Τα mediashops και οι διαφημιζόμενοι καθόριζαν τις τιμές του τιμοκαταλόγου ερήμην των ΜΜΕ. Σε ένα spec διαφημιζόμενος και διαφημιστής συμφωνούσαν για τη διαφήμιση της επόμενης τριετίας και επέβαλαν την αξία που είχαν ήδη προσυμφωνήσει στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διαρκή μείωση της αξίας του διαφημιστικού χρόνου, παρά την αύξηση των διαφημίσεων.

Με το νέο καθεστώς πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη των ΜΜΕ για την τιμή πώλησης της διαφήμισης, κάτι που ενοχλεί τα δύο άλλα μέρη, τα οποία ζητούν από την κυβέρνηση την εκ νέου αλλαγή του καθεστώτος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *