ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Βελτιώνει την οικονομική του εικόνα ο  Alpha


Η εξυγίανση του Alpha συνεχίζεται. Η εταιρεία μειώνει σταδιακά τον δανεισμό της, ενώ εξακολουθεί να διαθέτει μεγάλο μερίδιο στην τηλεθέαση, που επιτρέπει έσοδα από διαφήμιση της τάξεως των 51 εκατ. ευρώ.
Τα στοιχεία του ισολογισμού της Alpha Δορυφορική Τηλεόραση δείχνουν για το 2016 ζημίες ύψους 1.132.279 ευρώ έναντι ζημιών 3.466.317 ευρώ το 2015. Ο σταθμός σημείωσε αύξηση του κύκλου εργασιών του στα 62.899.985 ευρώ το 2016 από 56.795.339 ευρώ το προηγούμενο οικονομικό έτος. Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις ανέρχονται σε 37.927.955 ευρώ για το 2016 από 54.629.981 ευρώ το 2015. Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε δανεισμό, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του έκλεισε στις 29 Φεβρουαρίου 2012.
Υπάρχει, ωστόσο, ένα ομολογιακό δάνειο ύψους 22,5 εκατ. ευρώ, με εκδότη το RTL Group, που στο παρελθόν είχε τον μετοχικό έλεγχο της εταιρείας. Η αποπληρωμή αυτού του μακροπρόθεσμου δανείου είναι σε πέντε δόσεις των 4.500.000 ευρώ (που ξεκίνησαν από τις 31/12/2015). Το επιτόκιο έως το 2015 ήταν μηδενικό και από το 2016 ανήλθε σε 4%. Υπάρχει και ένα μικρότερο ομολογιακό δάνειο, 3,5 εκατ. ευρώ, το οποίο ανανεώθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, με επιτόκιο 4,5%.
Η καθαρή θέση της εταιρείας το 2016 ήταν 16.573.745 ευρώ, ενώ το 2015 ήταν 17.841.788 ευρώ. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού μειώθηκε ελαφρά από 542 εργαζομένους το 2015 σε 534 το 2016.
Η τηλεθέαση του Alpha ήταν σημαντική την προηγούμενη χρονιά, με 15,1% και 17,09% στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης. Το πρώτο τρίμηνο του 2016 στο σύνολο της ημέρας ήταν 16,16% (18,96%), το δεύτερο τρίμηνο 14,3% (15%), το γ’ τρίμηνο 14% (16,24%) και το τελευταίο 15,57% (17,57%)
Τα έσοδα από τη διαφήμιση του καναλιού ανήλθαν σε 51.031.432 ευρώ το 2016 από 44.853.365 ευρώ το 2015.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *