Αναθεώρηση των οικονομικών στόχων της ΕΡΤ

ΕΡΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Σε αναθεώρηση στόχων του προϋπολογισμού προχωράει η διοίκηση της ΕΡΤ. Όπως αποτυπώνεται από έγγραφο που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», ανακαλούνται στόχοι 299.185 ευρώ για την περίοδο 2020 – 2021 και εγκρίνεται ένα νέο, μεγαλύτερο κονδύλι 11.303.474 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα έτη 2021 και 2022.

Οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν την προμήθεια πομπών ψηφιακής ευρυεκπομπής DVB-T2, προϋπολογισμού 2.179.184 ευρώ και 2.108.905 ευρώ για το 2023, την προμήθεια πομπών ραδιοφωνίας με προϋπολογισμό 1.483.862 ευρώ και 1.722. 560 για το 2020. Και ακόμη τη μεταφορά του σήματος της ΕΡΤ στην Ευρώπη μέσω του δορυφόρου Hotbird, προϋπολογισμού 1.181.184 ευρώ, δαπάνες 1.188.950 ευρώ για λογισμικό στα τέσσερα κανάλια και 127.152 ευρώ για τη μέτρηση τηλεθέασης και άλλες δαπάνες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *