Άνοδος 14,31% στον κύκλο εργασιών του Star, στο ίδιο επίπεδο οι ζημίες

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

«Master Chef» και «GNTM» έφεραν χρήματα

Με αύξηση 14,31% έκλεισε το οικονομικό έτος 2019 για τη Νέα Τηλεόραση. Με προγράμματα όπως το «Master Chef» και το «GNTM» το Star Channel παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους 60.767.821 ευρώ, έναντι 53.162.020 ευρώ το 2019.

Το κόστος των πωλήσεων της εταιρείας ανέβηκε στα 50.674.457 ευρώ, ενώ στην προηγούμενη χρήση του 2018 ήταν στα 44.475.631 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 13,94%. Μειώθηκε όμως το κόστος διοικητικής λειτουργίας κατά 10,82%, στα 6.844.379 ευρώ το 2019, από 7.674.808,51 ευρώ το 2018. Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφωθήκαν σε ζημίες 3.755.574 ευρώ, έναντι ζημιών 3.971.830 ευρώ το 2018. Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας του Star ανήλθε σε 136.191.040 ευρώ από 131.345.838 ευρώ το 2018, ενώ η καθαρή θέση βελτιώθηκε στα 22.378.969 ευρώ την προηγούμενη χρονιά, από 18.624.707 ευρώ το 2018.

Τον Μάρτιο του 2020 υπήρξε χρηματική ενίσχυση της εταιρείας με 2,5 εκατ. ευρώ έναντι επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ από το 2015 έχει εκδοθεί Κοινό Ομολογιακό Δάνειο από τις Τράπεζες Πειραιώς και Εθνική με διάρκεια τρία έτη και εξόφληση σε τέσσερις δόσεις, με δυνατότητα παράτασης κατά δύο έτη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *