ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Πώς το Ελληνικό cash rebate μετατράπηκε από ευχή σε πράξη με το "Νόμο Κρέτσου"

Ο νόμος 4487/2017 για την επιδότηση των σειρών και των ταινιών, άλλαξε τα δεδομένα προσελκύοντας διεθνείς παραγωγές. Η σύνταξή του ανήκει στον Λευτέρη Κρέτσου και βοήθησε την ελληνική τηλεόραση να μιλήσει ξανά ελληνικά, επιδοτώντας σειρές όπως οι “‘Αγριες Μέλισσες” και η ταινία “Ευτυχία”. Για έναν περίεργο λόγο, η δημιουργία θέσεων εργασίας δεν φαίνεται να συγκινεί το κόμμα  του ΣΥΡΙΖΑ που αντιστρατεύεται την πολιτική Τσίπρα στα ΜΜΕ .

Τα Χρονικά ορόσημα είναι τα εξής:

 1. Νοέμβριος 2015: ψήφιση νόμου Παππά 4339/ 2015 σύσταση ΕΚΟΜΕ

Στο νόμο προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι:

 • το στελεχιακό δυναμικό του αποτελείται αποκλειστικά από εργαζόμενους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα,
 • στο Διοικητικό του Συμβούλιο συμμετέχουν και άλλα Υπουργεία εκτός του πρώην Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με στόχο να διασφαλιστούν συνέργειες και ο διυπουργικός χαρακτήρας των δράσεων του.
 1. Αύγουστος 2017: ψήφιση νόμου Κρέτσου 4487/ 2017, όπου προβλέπεται η δημιουργία του πρώτου επενδυτικού κινήτρου για την ενίσχυση οπτικοακουστικών έργων σε επίπεδα του 25% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Η ενίσχυση είχε όριο τα 5 εκατομμύρια ευρώ και αφορούσε όλες τις κατηγορίες οπτικοακουστικής δημιουργίας (κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, animation, video games).

Για πρώτη φορά ψηφίζεται νόμος που προβλέπει προθεσμίες σε όλα τα στάδια επεξεργασίας της αίτησης ακόμη και στον αρμόδιο Υπουργό.

 1. Μάρτιος 2018: έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ 923/ 2018, η οποία εξειδίκευσε την εφαρμογή του νόμου 4487/ 2017 και λειτουργίας του επενδυτικού κινήτρου.

(Κ.Υ.Α. αριθμ.923/2018Προκήρυξη καθεστώτος για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα σύμφωνα με το κεφάλαιο Δ του νόμου 4487/ 2017)

 1. Απρίλιος 2018: Δημιουργία και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για αιτήσεις ένταξης στο επενδυτικό κίνητρο του ΕΚΟΜΕ. Πραγματοποιείται η πρώτη αίτηση
 2. Αύγουστος 2018: Ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δύο πολύ σημαντικών έργων που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται:

α) Film Offices (ύψους 5 εκατ. Ευρώ) και

β) Εθνικό Αποθετήριο Οπτικοακουστικών Αρχείων (ύψους 10 εκατ. Ευρώ).

 1. Σεπτέμβριος 2018: Τροποποίηση του νόμου 4487/ 2017 ένα χρόνο αργότερα με το νόμο 4563/ 2018, ώστε το κίνητρο να γίνει πιο ανταγωνιστικό.

Τα βασικά σημεία της τροποποίησης αυτής ήταν:

α) Η αύξηση του ορίου ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων από το 25% στο 35% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της παραγωγής

β) Η κατάργηση του ανώτατου ορίου στο ποσό της επιχορήγησης, που μέχρι τότε ήταν τα 5 εκατ. ευρώ

γ) Η πρόβλεψη για δυνατότητα εκχώρησης του ποσού της επιχορήγησης σε Ελληνικές τράπεζες για την παροχή δανείου.

 1. Οκτώβριος 2018: Την 1287/ΑΠ 104875/5-10-2018 και με ΑΔΑ: 7ΖΙ- 0465ΧΙ8-8Ξ4 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιου Γιαννακίδη, περί Έγκρισης της Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 263 του έργου «Επιχορήγηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την Εγγυοδοσία Χαμηλότοκων Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων» (Κωδικός έργου: 2018ΣΕ26300005, Προϋπολογισμός: 25.000.000,00 ευρώ), η οποία εκδόθηκε κατόπιν της αριθμ. 1040/Η/21.09.2018 πρότασης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
 1. Δεκέμβριος 2018: έκδοση Υπουργικής Απόφασης αριθμός 129

«Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού του Νομικού Προ- σώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία: «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. – Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.

Στην απόφαση επίσης προβλέπεται η ενίσχυση της στελέχωσης του ΕΚΟΜΕ με 50 νέους υπαλλήλους από το στενό και ευρύτερο τομέα του Δημοσίου.

 1. Δεκέμβριος 2018: έκδοση Υπουργικής Απόφασης αριθμός 130 Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Νομικού Προσώπου Ιδιω- τικού Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. – Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.»
 1. Ιανουάριος 2019: έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ 1007/ 2019, θεσμοθετούνται και φορολογικά κίνητρα της τάξεως του 30% επί των επιλέξιμων δαπανών μιας οπτικοακουστικής παραγωγής. Η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη και ίσως μοναδική στον κόσμο που παρέχει ταυτόχρονα και χρηματοοικονομικά και φορολογικά κίνητρα σε όσους επιλέξουν να κάνουν γυρίσματα στην Ελλάδα.
 1. Στις 9/4/2019, πραγματοποιήθηκε η πρώτη καταβολή ενίσχυσης, ύψους 310.799,54 ευρώ, στη γαλλογερμανικής παραγωγής τηλεοπτική σειρά «EDEN» δίχως καθυστερήσεις.

Το γεγονός αυτό ήταν πολύ σημαντικό δείγμα αξιοπιστίας της χώρας έναντι των υποψήφιων επενδυτών, απτή απόδειξη της ταχείας λειτουργίας του μηχανισμού και της καταβολής των χρημάτων

 1. Απρίλιος 2019: έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης KYA 59/ 2019, όπου εντάσσονται στο πρόγραμμα ενίσχυσης οπτικοακουστικών παραγωγών και τα ψηφιακά παιχνίδια (videogames). Ελάχιστες χώρες στον κόσμο διαθέτουν τέτοια ρύθμιση και μάλιστα στο υψηλό συγκριτικά ποσό της ενίσχυσης στο 35%.
 1. Απρίλιος 2019: Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2019 εντάχθηκε το έργο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με τίτλο: «Επιχορήγηση στην ΤΑΝΕΟ ΑΕ για συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα με στόχο την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα». Η ένταξη εγκρίθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθη Γιαννακίδη και αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΩΥΩ1465Χ18-ΒΝ5). Με το συγκεκριμένο έργο, το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. («ΤΑΝΕΟ Α.Ε.») επιχορηγείται με το ποσό των 50 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή του σε νεοϊδρυθέντα ταμεία επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital Funds) που θα επενδύουν στη δημιουργία κινηματογραφικών/τηλεοπτικών παραγωγών, κινουμένων σχεδίων αλλά και ψηφιακών παιχνιδιών στην Ελλάδα.
 1. Ιούνιος 2019: έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης KYA 1220/ 2019 (Τροποποίηση της Α. 1007/9-1-2019) για την παροχή φορολογικών κινήτρων ΚΑΙ για την παραγωγή ψηφιακών παιχνιδιών (videogames). Η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη και ίσως μοναδική στον κόσμο που παρέχει ταυτόχρονα και χρηματοοικονομικά και φορολογικά κίνητρα σε όσους επιλέξουν να παράγουν βιντεοπαιχνίδια και ψηφιακές εφαρμογές στην Ελλάδα.
 2. Ιούνιος 2019: Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 97/2019/ ΦΕΚ B 2169/2019) για την υλοποίηση Προγράμματος Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων συνολικού προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ. Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, τόσο υπό σύσταση, όσο και υφιστάμενων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών παιχνιδιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *