ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Streaming

Οι συνδρομητές της WIND Vision

Συγκεντρωτικά στοιχεία συνδρομητών για την WIND Vision. Το πρώτο τρίμηνο του 2020 η WIND ανακοίνωσε 70.300 συνδρομητές για την υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω Internet, ενώ είχε 66.000 στο τέλος του 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *