ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Σχέση ζωής με το ραδιόφωνο

 • Σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα ανάμεσα στους ακροατές και το Ραδιόφωνο την περίοδο της πανδημίας δείχνει η έρευνα ακροαματικότητας της ΑΕΜΑΡ που διενεργούν κάθε δίμηνο η MRB Hellas και η Global Link. Το ραδιόφωνο θεωρείται έγκυρο Μέσο, που διαμορφώνει σχέση συντροφιάς που για ορισμένους είναι όρος ζωής. Ιδού τα συμπεράσματα από την έρευνα.
 • Την χρονική περίοδο από μέχρι 09/03/2020 μέχρι 17/05/2020, η Μέση ημερήσια κάλυψη του ραδιοφώνου είναι 76,9% στο σύνολο του Νομού Αττικής.
 • Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η κάμψη αυτή οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου ζωής και των συνηθειών του πληθυσμού της Αττικής, αλλά και όλης της χώρας, λόγω της νόσου Covid – 19 και των περιοριστικών μέτρων που πάρθηκαν για την αντιμετώπιση της. Όμως παρόλη την κάμψη αυτή (από 81,0% στο δίμηνο 13/01/2020 – 08/03/2020 ) η επαφή του κοινού με το ραδιόφωνο συνεχίστηκε σε πολύ υψηλό βαθμό. Η εμπιστοσύνη τους στο Ραδιόφωνο δεν έχει επηρεαστεί στο ελάχιστο, καθώς 3 στους 4 δηλώνουν ότι το ραδιόφωνο είναι έγκυρο και το εμπιστεύονται. Σημαντικότατη επίσης είναι η δήλωση του κοινού ότι το ραδιόφωνο τους κρατάει συντροφιά ή/και δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτό (7 στους 10).
 • Ως προς το φύλο των ακροατών, οι άνδρες συνεχίζουν να είναι μπροστά στην ακρόαση με 78,7%, (83,2%  το προηγούμενο δίμηνο)και οι γυναίκες ακολουθούν με 75,1% (79,1%  το προηγούμενο δίμηνο).
 • Συνεχίζοντας, αξίζει να σημειώσουμε τις διαφοροποιήσεις που σημειώθηκαν ως προς  τις ηλικιακές ομάδες.  Αρχικά η ηλικιακή ομάδα των 15-24 ετών σημείωσε αύξηση  της ακροαματικότητας κατά +2,8% (73,7% σε σχέση με το 70,9% του προηγούμενου διμήνου). Τα υψηλότερα ποσοστά ακρόασης εμφανίστηκαν και στην μέτρηση αυτή στην ηλικιακή ομάδα των 35-44 ετών 79,6% (85,4% το προηγούμενο δίμηνο) και ακολουθεί η ηλικία 45-54 ετών με 77,1% (85,1% το προηγούμενο δίμηνο, η μεγαλύτερη μείωση -8% μεταξύ των δύο διμήνων). Ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα των 25-34 ετών με 76,9% σε σχέση με 83,6% το προηγούμενο δίμηνο.
 • Ως προς την περιοχή κατοικίας των ακροατών του ραδιοφώνου, αξίζει να σημειώσουμε είναι οι Δυτικές περιοχές σημείωσαν την μικρότερη κάμψη  -0,7% (79% σε σχέση με 79,7% του προηγούμενου διμήνου). Οι Ανατολικές περιοχές και ο Βόρειος τομέας σημείωσαν τις μεγαλύτερες απώλειες, όπου η Μ.Η.Κ μειώθηκε  κατά -6,8% (78% σε σχέση με 84,8% του προηγούμενου διμήνου) και -6,6% αντίστοιχα (78,9% σε σχέση με 85,5% του προηγούμενου διμήνου). Τέλος, ακολούθησε σε μείωση η περιοχή Πειραιώς και Νήσων (73,6% σε σχέση με 79,2% του προηγούμενου διμήνου), η οποία ήταν και η περιοχή με την χαμηλότερη Μ.Η.Κ.
 • Οι καθημερινές έρχονται υψηλότερα στην Μ.Η.Κ σε σχέση με τα Σαββατοκύριακα, με  το ποσοστό τους να είναι 78,6%,  αρα σε σχέση με το προηγούμενο δίμηνο εμφανίζουν κάμψη  της τάξης του -5% (83,6% το προηγούμενο δίμηνο).
 • Στο δίμηνο αυτό, οι άνδρες σημείωσαν Μ.Η.Κ. για τις καθημερινές 81,5% σε σχέση με 85,6% το προηγούμενο δίμηνο (-4,1%) και οι γυναίκες 75,9% σε σχέση με 81,7% το προηγούμενο δίμηνο (-5,8%).
 • Στις Καθημερινές βλέπουμε, όπως και στο σύνολο της ακρόασης, αύξηση της Μ.Η.Κ στην ηλικιακή ομάδα των  15-24 ετών κατά +1,5% (74,1% σε σχέση με 72,6% του προηγούμενου διμήνου). Πρώτη σε Μ.Η.Κ τις καθημερινές είναι η ηλικιακή ομάδα των 35-44 ετών με 82,7% (88,9% το προηγούμενο δίμηνο). Σημαντικότατη είναι η μείωση στην ακρόαση στην ηλιακή ομάδα των 25-34 ετών τις καθημερινές με Μ.Η.Κ. 77,5% (86,7% το προηγούμενο δίμηνο). Ακολούθησε σε επίπεδο μείωσης η ηλικία των 45-54 ετών -8,5% (79% σε σχέση με 87,6% το προηγούμενο δίμηνο).
 • Ως προς την περιοχή κατοικίας, τις καθημερινές, πρώτες έρχονται οι Δυτικές περιοχές 80,5% (82,3% το προηγούμενο δίμηνο). Η μείωση στις περιοχές αυτές είναι η χαμηλότερη από όλες τις υπόλοιπες περιοχές -1,8%. Ακολουθούν σε Μ.Η.Κ κατά σειρά με πολύ μικρές διαφορές οι Ανατολικές περιοχές (79,8% σε σχέση με το 87,6% του προηγούμενου διμήνου), ο Νότιος τομέας (79,7% σε σχέση με το 84% του προηγούμενου διμήνου) και τέλος ο Βόρειος τομέας (79,4% σε σχέση με το 87,5% του προηγούμενου διμήνου, -8,1% το υψηλότερο ποσοστό μείωσης σε επίπεδο περιοχών).
 • Οι καθημερινές έρχονται υψηλότερα στην Μ.Η.Κ σε σχέση με τα Σαββατοκύριακα, με  το ποσοστό τους να είναι 78,6%,  αρα σε σχέση με το προηγούμενο δίμηνο εμφανίζουν κάμψη  της τάξης του -5% (83,6% το προηγούμενο δίμηνο).
 • Στο δίμηνο αυτό, οι άνδρες σημείωσαν Μ.Η.Κ. για τις καθημερινές 81,5% σε σχέση με 85,6% το προηγούμενο δίμηνο (-4,1%) και οι γυναίκες 75,9% σε σχέση με 81,7% το προηγούμενο δίμηνο (-5,8%).
 • Στις Καθημερινές βλέπουμε, όπως και στο σύνολο της ακρόασης, αύξηση της Μ.Η.Κ στην ηλικιακή ομάδα των  15-24 ετών κατά +1,5% (74,1% σε σχέση με 72,6% του προηγούμενου διμήνου). Πρώτη σε Μ.Η.Κ τις καθημερινές είναι η ηλικιακή ομάδα των 35-44 ετών με 82,7% (88,9% το προηγούμενο δίμηνο). Σημαντικότατη είναι η μείωση στην ακρόαση στην ηλιακή ομάδα των 25-34 ετών τις καθημερινές με Μ.Η.Κ. 77,5% (86,7% το προηγούμενο δίμηνο). Ακολούθησε σε επίπεδο μείωσης η ηλικία των 45-54 ετών -8,5% (79% σε σχέση με 87,6% το προηγούμενο δίμηνο).
 • Ως προς την περιοχή κατοικίας, τις καθημερινές, πρώτες έρχονται οι Δυτικές περιοχές 80,5% (82,3% το προηγούμενο δίμηνο). Η μείωση στις περιοχές αυτές είναι η χαμηλότερη από όλες τις υπόλοιπες περιοχές -1,8%. Ακολουθούν σε Μ.Η.Κ κατά σειρά με πολύ μικρές διαφορές οι Ανατολικές περιοχές (79,8% σε σχέση με το 87,6% του προηγούμενου διμήνου), ο Νότιος τομέας (79,7% σε σχέση με το 84% του προηγούμενου διμήνου) και τέλος ο Βόρειος τομέας (79,4% σε σχέση με το 87,5% του προηγούμενου διμήνου, -8,1% το υψηλότερο ποσοστό μείωσης σε επίπεδο περιοχών).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *