Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 30 εκατ. ευρώ διεκδικεί η ΕΕΤΤ…

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ ύψους 30 εκατ. ευρώ θέλει να διεκδικήσει η ΕΕΤΤ. Τι σχέδιο που υπάρχει στα χαρτιά ακόμη αφορά ένα δίκτυο 200 σημείων μέτρησης των παρεμβολών από τη χώρα. Ένα τέτοιο δίκτυο με 3 σημεία υπάρχει στην Αττική, αλλά κανείς δεν γνωρίζει αν είναι αποδοτικό. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν έχει υπολογισθεί το κόστος συντήρησης ενός τέτοιου δικτύου σε όλη την Ελλάδα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *