ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Χάθηκαν στις …Αρχές

Σε αναμονή το ΕΣΡ για την απόφαση μεταβίβασης του 51% του Alpha από την Motor Oil. Προς το παρόν, η Αρχή ενημερώθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού πως έχει γίνει γνωστοποίηση τηςπράξης καλώντας το Συμβούλιο να εκφέρει γνώμη, ακολουθώντας μια αντίστροφη  νομική πορεία.

Στη νομοθεσία, μέχρι και το 2017 υπήρχε η δυνατότητα να μην ασκηθεί έλεγχος επί των στοιχείων αγοράς μετοχών, αν η εταιρεία ήταν εισηγμένη σε χρηματιστήριο της ΕΕ ή χώρας μέλους του ΟΟΣΑ. Τέτοια ήταν για παράδειγμα η περίπτωση της εξαγοράς της πλειοψηφίας των μετοχών του Alpha από το γερμανικό όμιλο RTL Group πριν από 10 χρόνια. Στο ΕΣΡ επιμένουν πως τα στοιχεία για τη μεταβίβαση θα πρέπει να τεθούν πρώτα υπό τον έλεγχο της συγκεκριμένης Αρχής, η οποία και εγκρίνει ή όχι την συγκεκριμένη πράξη. Σε περίπτωση έγκρισης, τοτε λαμβάνει τη σκυτάλη η Επιτροπή Ανταγωνισμού, επιμένουν από το συμβούλιο

Συνοπτικά το ΕΣΡ και η Επιτροπή Ανταγωνισμού ελέγχουν αν τηρούνται οι περιορισμοί στο ιδιοκτησιακό καθεστώς ΜΜΕ, τη συγκέντρωση ελέγχου σε ΜΜΕ και τα μέσα χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους νόμους 4339/2015, 3592/2007 και 3959/2011.Με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο (νόμοι 4339/2015, 3592/2007 και 3959/2011) σε περίπτωση ολικής ή μερικής μεταβίβασης επιχείρησης ΜΜΕ (ραδιοφωνικού , ή τηλεοπτικού σταθμού), η μεταβίβαση, αφού υπογραφεί το απαιτούμενο συμβολαιογραφικό έγγραφο, γνωστοποιείται στο ΕΣΡ και την ΓΓΕΕ. Και το ΕΣΡ ελέγχει τη μεταβίβαση) ως προς την τήρηση των περιορισμών στην ιδιοκτησία ΜΜΕ και  ως προς τα μέσα χρηματοδότησης και εγκρίνει ή μη τη μεταβίβαση.

Η μεταβίβαση γνωστοποιείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία ελέγχει τη μεταβίβαση ως προς τη μη υπέρβαση των ορίων συγκέντρωσης επιχειρήσεων ΜΜΕ και τη μη δημιουργία δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και εγκρίνει ή όχι την πράξη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *