Οι βασικές προτάσεις του τομέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης που παρουσίασε στις Σπέτσες ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ Γιώργος Καραμέρος

INTERNET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Το πλαίσιο των νομοθετικών προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον τομέα της Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες θα ενταχθούν στο σχεδιαζόμενο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εν όψει και του 4ου Συνεδρίου του, παρουσίασε ο Τομεάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Καραμέρος κατά το διήμερο 19-21 Ιανουαρίου των εργασιών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος που πραγματοποιήθηκαν στις Σπέτσες. 

Πυρήνας σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη ψηφιακή διακυβέρνηση είναι 7 άξονες νομοθετικών παρεμβάσεων. Ειδικότερα: 

1. Τερματισμός των φορολογικών ανισοτήτων και του αθέμιτου ανταγωνισμού με στοχευμένη χρήση ψηφιακών μέσων

2. Οικοδόμηση μιας βιώσιμης ψηφιακής Ελλάδας σε συνάρτηση με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας λόγω της αυξημένης ενέργειας αλλά και υδάτινων πόρων  που απαιτούν Data Centers και Τεχνητή Νοημοσύνη.

3. Εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη με αυστηρό πλαίσιο  και ενίσχυση γλωσσικών μοντέλων Τ.Ν. στα οποία θα ηγείται η Ελλάδα.

4. Μείωση των ανισοτήτων στις ψηφιακές δεξιότητες

5. Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ψηφιακές δεξιότητες εργαζομένων, leaders σε έργα)

6. Θέσπιση ανεξάρτητης αρχής κυβερνοασφάλειας με προστασία των δεδομένων των πολιτών από καταχρηστική χρήση από το κράτος και τις εταιρείες τεχνολογίας

7. Οικοδόμηση μιας ψηφιακής Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς στην προσβασιμότητα στα ψηφιακά αγαθά με πλαίσιο για IoT, drones, blockchain, 3D printing

Όσον αφορά στην ψηφιακή Ισότητα με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη συστήνονται ειδικές προβλέψεις για ορεινότητα και νησιωτικότητα, επενδύσεις στη διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων στα σχολεία, καθώς και ειδικά προγράμματα κατάρτισης ευάλωτων ομάδων με όρους εγγύτητας (αποκέντρωση-αυτοδιοίκηση).

Σχετικά με την ψηφιακή οικονομία οι προτεινόμενες πρωτοβουλίες σχετίζονται με:

Ø Τα φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα σε επιχειρήσεις για προσλήψεις και επενδυτικά κίνητρα σε νέους επιστήμονες.

Ø Τη μισθολογική αναβάθμιση και «κίνητρα ευελιξίας» (π.χ. μειωμένου ωραρίου) των δημοσίων λειτουργών στην ψηφιακή διακυβέρνηση για την αποφυγή «μεγάλης παραίτησης» ενόψει πιο ανταγωνιστικών αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα

Ø Τον εξορθολογισμό του πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4782/2021) για τη συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε διαγωνιστικές διαδικασίες του Δημοσίου.

Οι προτεραιότητες για ένα ψηφιακό δημόσιο συνοψίζονται:

Ø Στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης με δικλείδες ασφαλείας στη διαχείριση αυτοματοποιημένων διοικητικών διαδικασιών και

Ø Στη ψηφιακή διαλειτουργικότητα σε πλαίσιο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης για την ποιοτική παροχή υπηρεσιών και την μείωση του γραφειοκρατικού κόστους (π.χ. Κτηματολόγιο, Δήμοι, ΑΑΔΕ, Νοσοκομεία).

Παράλληλα, η εθνική πολιτική Κυβερνοασφάλειας οφείλει να διέπεται από ένα πλαίσιο αρχών όπως:

Ø Την κυβερνοασφάλεια ως ασφάλεια κρίσιμων συστημάτων, υπηρεσιών και δεδομένων

Ø Τη διασφάλιση της προστασίας των συνταγματικά κατοχυρωμένων προσωπικών δεδομένων των πολιτών

Ø Τη αμιγώς ανεξάρτητη θεσμική αρχή για την κυβερνοασφάλεια υψηλής λειτουργικότητας και όχι μόνο κατ΄ όνομα, όπως αποτυπώνεται στο επικείμενο σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στον κρίσιμο τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης σχεδιάζουμε την εφαρμογή 9+1 προτάσεων:

1. Ασφαλής και ενιαία αγορά συστημάτων Τ.Ν. σε σύμπλευση με τις αξίες της ψηφιακής Ευρώπης και του Κράτους Δικαίου για νόμιμα, ασφαλή και αξιόπιστα συστήματα χωρίς κατακερματισμό

2. Χρήσιμο και δίκαιο πλαίσιο για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και της καινοτομίας στον τομέα Τ.Ν.

3. Ενδελεχής μελέτη επί των κινδύνων με μεθόδους προόρασης ανά τομέα (risk assessment)

4. Συνεπής τήρηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και του ισχύοντος δικαίου για την προστασία των δεδομένων, των καταναλωτών, την απαγόρευση των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων

5. Προστασία της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και των θέσεων εργασίας.

6. Ορισμός των συστημάτων Τ.Ν. «υψηλού κινδύνου» για τομείς όπως η υγεία, η ασφάλεια, τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα.

7. Θεσμοθέτηση της νομικής εποπτείας για επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές.

8. Σύσταση ρυθμιστικών δοκιμαστηρίων με ταυτόχρονη αξιολόγηση κινδύνου και επιβολή περιορισμών.

9. Δημιουργία Παρατηρητηρίου Τ.Ν. με σκοπό την εποπτεία της έρευνας στον τομέα και την πιστοποίηση συστημάτων Τ.Ν.

10. Θέσπιση Ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής Τ.Ν. με ρυθμιστικό χαρακτήρα.

Καταληκτικά, ο Τομεάρχης ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πάει ένα βήμα πιο μπροστά από τη συζήτηση για την Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη προτείνοντας ένα πλαίσιο που θα την καθιστά ανθρωποκεντρική και ηθική.

Η ηθική τεχνητή νοημοσύνη συμπεριλαμβάνει θέματα όπως η διαφάνεια και η ευθύνη στη λήψη αποφάσεων των συστημάτων ΤΝ, η αποφυγή διακρίσεων και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων, καθώς και η ανάπτυξη μέτρων ασφάλειας και προστασίας από τυχόν καταχρήσεις. Επιπλέον, η ηθική τεχνητή νοημοσύνη επικεντρώνεται στην ανθρώπινη εποπτεία των συστημάτων ΤΝ και την εγγύηση της διαφάνειας και της διαβούλευσης κατά την ανάπτυξη και χρήση τους.

Ο προοδευτικός στόχος της ηθικής τεχνητής νοημοσύνης είναι η διασφάλιση ότι η ανάπτυξη και χρήση της, συμβαδίζει με την ανθρωπιστική, ηθική και κοινωνική διάσταση.

Καθίσταται σαφές ότι οι αποφάσεις που λαμβάνει συχνά η Τ.Ν έχουν ένα σημαντικό ηθικό στοιχείο. Πολλοί από αυτούς τους αλγόριθμους απαιτούν να καθοριστεί ένας στόχος που στη συνέχεια επιδιώκουν, αλλά πώς πρέπει να προσδιορίσουμε τον σωστό στόχο; Εκεί βάζουμε το πλαίσιο με τις συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *