ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Audiomax: Εξαγορές Alpha 98,9 και Pod.gr

Η Audiomax στις 20 Ιανουαρίου 2022 απέκτησε το 50,002% της εταιρείας «Καλές Ιστορίες ΙΚΕ», που ελέγχει το Pod.gr του Σταύρου Θεοδωράκη, αντί συνολικού ποσού 424.676 ευρώ. Η απόκτηση έγινε με την εξαγορά υφιστάμενων μεριδίων και μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Στη συνέχεια, την 1η Μαρτίου 2022 υπέγραψε συμφωνητικό για την απόκτηση του Alpha 98,9 (νυν Talk Radio 98,9) από τη Nevine Holdings Limited, έναντι ποσού 1.500.000 ευρώ, και στις 8 Ιουνίου 2022 προχώρησε στην κατάθεση 999.999,9 ευρώ προς τη θυγατρική Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ και έτσι η συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 2.499.999,90 ευρώ.

Με την απόκτηση του πρώην Alpha 98,9 από την Audiomax μειώθηκε η επιβάρυνση της τηλεοπτικής εταιρείας του Alpha, ενώ είναι σε αναμονή η μετοχική συνεργασία με το σχήμα της United Media. Η εταιρεία Audiomax, εκτός από τον Talk Radio 98,9, ελέγχει ακόμη τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Δρόμος FM και Δίεση, ενώ μετά την απόκτηση του Pod ενισχύσει τη θέση της στην παραγωγή των ακουστικών προγραμμάτων. Τέλος, στις 12 Απριλίου 2022, η Audiomax μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών που είχε στη Zero One Binary Services Limited αντί ποσού 100 ευρώ και προέκυψαν ζημίες 179.990 ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *