ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Μαζί Nova και Motor Oil

Κοινή εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής ανάμεσα στη Nova και τη Motor Oil. Η Nova Information & Communication Technologies Α.Ε. έχει  μετοχικό κεφάλαιο 1 εκατ. ευρώ και το 50% ανήκει  στην Pinston Holdings Limited με έδρα τη Λευκωσία της Κύπρου και το υπόλοιπο 50% στη Nova Telecommunications & Media Mονοπρόσωπη Α.Ε.

Στο πρώτο Δ.Σ. της εταιρείας  συμμετέχουν  ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, διευθύνων σύμβουλος,ο Παναγιώτης Κυριακόπουλος (Star)  ο γενικός διευθυντής Πληροφορικής τουομίλου Motor Oil Νικόλαος Γιαννακάκης, o διευθύνων σύμβουλος της Nova, Παναγιώτης Γεωργιόπουλος, και ο Chief Financial Ofiicer της Nova, Γεώργιος Λάμπρου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *