Εταιρείες δημοσκοπήσεων χωρίς ισολογισμούς και άλλες με ζημίες!

Data Πολιτική

Υπάρχουν εταιρείες ζημιογόνες που έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια και άλλες που ακόμη δεν έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό. Και άλλες για τις οποίες υπάρχει ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ για αναστολή καταχώρισης επιχείρησης, ενώ έχουν συμβάσεις με το Δημόσιο.

Οι εταιρείες ερευνών της κοινής γνώμης θα συνεχίσουν με τις δημοσκοπήσεις τους να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία προς τις εκλογές. Μεταξύ των καταχωρημένων εταιρειών στο Μητρώο Δημοσκοπήσεων του ΕΣΡ, η MRB Hellas έχει τον υψηλότερο κύκλο εργασιών για το 2021 με 2.936.190 ευρώ, αλλά εμφανίζει ζημίες ύψους 179.033 ευρώ. Μέτοχοι της είναι κατά 56% το RPC Group – The Management House AE και κατά 44% η WPP Holdings Italy SRL. Η καθαρή θέση στο τέλος του 2021 ήταν αρνητική κατά 2.753.311 ευρώ.

Η Metron Analysis (Στράτος Φαναράς 76%)  είχε το 2021 κύκλο εργασιών ύψους 1.263.190 ευρώ και κέρδη προ φόρων ύψους 159.818 ευρώ.

Η Alco  έχει κύκλο εργασιών ύψους 232.712 ευρώ και ζημίες της τάξης των 4.000 ευρώ.

Η εταιρεία MARC (Θωμάς Γεράκης 51%, Σοφία Τσιλιγιάννη 49%) που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας είχε κύκλο εργασιών το 2021 ύψους 154.976 ευρώ και ζημίες ύψους 56.675 ευρώ.

Η GPO  (Πάτροκλος Κουδούνης 40%, Ιωάννης Καλογρίτσα 25%, Κωνσταντίνα Καλογρίτσα 25%, Αθανασίου Αθανάσιος 10%) δεν έχει δημοσιεύσει ισολογισμό για το οικονομικό έτος 2021.

Τέλος, υπάρχει και άλλη μία εταιρεία ερευνών που βρίσκεται στο Μητρώο Δημοσκοπήσεων του ΕΣΡ, συμβάλλεται με το Ελληνικό Δημόσιο και σύμφωνα με το ΓΕΜΗ υπάρχει αναστολή καταχώρισής της, καθώς δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2021.

Τα οικονομικά των εταιρειών ερευνών 2021 – 2020

Κύκλος εργασιών 2021Κύκλος εργασιών 2020Κέρδη προ φόρων 2021Κέρδη προ φόρων 2020
MRB Hellas2.936.1042.641.418-179.033-534.739
Metron Analysis1.263.190930.981159.818-2.388
Rass237.190270.3972.0448.512
Alco232.712230.800-4.266-9.767
MARC154.976258.474-56.675956
GPO       –154.390       –37.302

(ποσά σε ευρώ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *