Κατά 138% αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών του CINOBO

INTERNET Streaming

Αύξηση 138,75% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών του Cinobo. Το 2021 η Cinobo ΙΚΕ είχε κύκλο εργασιών ύψους 1.260.453 ευρώ, έναντι 527.290 ευρώ το 2020. Τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης ανήλθαν σε 129.712,68 ευρώ και συνιστούν το 10,29% επί του κύκλου εργασιών, έναντι 1.815 ευρώ το 2020, ενώ τα μεικτά κέρδη χρήσης ανήλθαν σε 608.421 ευρώ.

Επίσης, τα έξοδα σημείωσαν αύξηση κατά 114,19% και έφτασαν τα 1.134.240 ευρώ, ενώ τα διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος του 2021 ανήλθαν σε 15.293 ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε 338.585 ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *