«Θάψιμο» της «λίστας Πέτσα» με το νομοσχέδιο για τον Τύπο!

INTERNET ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Από το θεσμικό… παράθυρο του νομοσχεδίου για τα μητρώα του έντυπου Τύπου προωθείται η οριστική αθώωση της «λίστας Πέτσα». Με δύο άρθρα (38 – 39) στο τέλος του νομοσχεδίου επιχειρείται να σβηστεί από τον χάρτη η υποχρέωση απόδοσης αναλυτικών στοιχείων για τα κριτήρια της διανομής των διαφημίσεων ανά συγκεκριμένο Μέσο από τις «λίστες Πέτσα» της περιόδου 2020 – 2021.

Με το άρθρο 39, όπως γράφαμε από την περασμένη εβδομάδα, καταργείται η υποχρέωση των εταιρειών που αναλαμβάνουν δημόσιες συμβάσεις παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τους φορείς του, σύμφωνα με τον ν. 3166/2003, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας, μέχρι την 20ή ημέρα κάθε μήνα, «αναλυτική κατάσταση σχετικά με το αντικείμενο, την ποσότητα και την αξία για κάθε συγκεκριμένο έντυπο ή ηλεκτρονικό Μέσο Ενημέρωσης στο οποίο πραγματοποιήθηκαν, καθ’ υπόδειξη ή εντολή τους, οι αντίστοιχες καταχωρίσεις ή μεταδόσεις κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα».

Το άρθρο 38 συμπληρώνει την εξαφάνιση των στοιχείων όσον αφορά τη μοιρασιά της «λίστας Πέτσα», καθώς ορίζει ότι η κατάργηση υποχρέωσης εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς δημόσιες συμβάσεις παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τους φορείς του.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *