ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Χωρίς έλεγχο της ροής του χρήματος στη Ραδιοτηλεόραση

Με τις διατάξεις στον αναπτυξιακό νόμο περί κατάργησης της υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών και της υποχρέωσης κατάθεσης “Πόθεν έσχες” , υπάρχει μια δομική αλλαγή στη νομοθεσία περί των ΜΜΕ. Εξαλείφεται ο πυρήνας των διατάξεων των νόμων Βενιζέλου, Ρουσόπουλου, Παππά. O έλεγχος της προέλευσης των χρημάτων στα ΜΜΕ, παύει να υφίσταται με αποτέλεσμα το ΕΣΡ να μην μπορεί να εκτελέσει μια από τις βασικές του αποστολές. Πρόκειται για ρύθμιση που προσκρούσει πολλαπλώς στο Σύνταγμα, αφού υπάρχουν πρόσωπα που υπόκεινται στη διαδικασία υποβολής πόθεν έσχες και άλλα όχι.Ταυτόχρονα, το ΕΣΡ είναι ανεξάρτητη Αρχή με αρμοδιότητα ελέγχου της Ραδιοτηλεόρασης. Η κατάργηση του ελέγχου των μεταβιβάσεων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Ραδιοτηλεόραση, περιορίζει την αποστολή του. Μπροστά του η επιχείρηση αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών από τη ΓΓΕΕ της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, διάταξη που κρίθηκε αντισυνταγματική- είναι πταίσμα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *