Ζητάνε χρήματα από Google και Meta οι Deutsche Telecom, Orange, Telefonica και άλλες 13 εταιρείες

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Στην Ελλάδα, με ευθύνη του ΕΣΡ και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι θεματικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας και οι περιφερειακοί σταθμοί χρησιμοποιούν το φάσμα συχνοτήτων χωρίς να διαθέτουν άδεια, στην ΕΕ έρχεται μια πρόταση από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, Deutsche Telecom (ΟΤΕ) Orange, Telefonica, και άλλες 13 εταιρείες προκειμένου να μοιραστεί το κόστος των επενδύσεων στο 5G και να κληθούν να πληρώσουν η Google, η Meta (Facebook) και οι υπηρεσίες streaming, οι οποίες στην Ελλάδα δεν καταβάλλουν φόρους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να υιοθετήσει την πρόταση και να προχωρήσει στην έκδοση οδηγίας, ώστε να πιέσει τις μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες να πληρώσουν μέρος του κόστος για την ανάπτυξη του 5G.

Επίσης, πριν από λίγες ημέρες υπογράφηκε συμφωνία ανάμεσα στο Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των Ηνωμένων Πολιτειών. Το μεταξύ τους μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει συνεργασία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τη ρυθμιστική πολιτική τους, την ενθάρρυνση και επιτάχυνση των επενδύσεων για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών καθώς και την προώθηση των δικτυών 5G και 6G.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *