ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Σχέδιο νόμου: Χωρίς άδεια για ένα ακόμη χρόνο οι θεματικοί και οι περιφερειακόι σταθμοί-Διατάξεις για το προσωπικό της TV

Και άλλη παράταση για την διαδικασία  αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού περιεχομένου και περιφερειακής εμβέλειας (ενημερωτικού γενικού και μη ενημερωτικού περιεχομένου) ορίζεται η 30ή.6.2023».

Η παράταση αυτή η οποία προσκρούει στο Συνταγμα και στις σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ, προκαλώντας ζημία στο δημόσιο προβλέπεται στο σχέδιο νόμου του υφυπουργού Γιάννη Οικονόου  με τίτλο «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο – Σύσταση Ηλεκτρονικών Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης»  Η διαβούλευση έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 15 Σεπτεμβρίου.

Το σχέδιο εκτός από τις προβλέψεις για τα δύο Μητρώα έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου και τη διασύνδεσή τους με την κρατική διαφήμιση περιλαμβάνει και  διατάξεις περί τηλεόρασης και ραδιοφώνου

Μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:

-Για το προσωπικό των αδειούχων παρόχων περιεχομένου(400 άτομα) προσμετρώντα οι εργαζόμενοι συνδεδεμένων επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή περιεχομένου ή παροχής υπηρεσιών προς τον αδειούχο πάροχο περιεχομένου. Προσμετρώνται ακόμη και εργαζόμενοι από το προσωπικό ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής στις οποίες ο πάροχος αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου με βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου παρόχου Οι εργαζόμενοι με  βεβαίωση απασχόλησης ανάλογου χρόνου, δεν πρέπει να υπερβαίνουν  το 40% του ετήσιου μέσου όρου προσωπικού».

– Επιτρέπεται η μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης «με κατάθεση αντιγράφου του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού βέβαιης χρονολογίας ή της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο, ή τον κατά περίπτωση άλλον τύπο δημοσιότητας». Η ενημέρωση του ΕΣΡ γίνεται μέσα σε διάστημα 10 ημερών.

-“Οι γενικές διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού ισχύουν και ως προς την εμπορική πρακτική των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, των διαφημιστών και των διαφημιζομένων, ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις. Απαγορεύεται κάθε άμεση ή έμμεση οργανωμένη και συστηματική ή μη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφημιζόμενων επιχειρήσεων ή/και διαφημιστών, ή μεταξύ των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, σχετικά με τις τιμές πώλησης ή τις μέσες τιμές πώλησης ή το κόστος ανά μονάδα διαφημιστικής φόρτισης (CPR) ή τη διαφημιστική δαπάνη για την αγορά διαφημιστικού χώρου ή χρόνου”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *