Ιδρύεται Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας-Θα ελέγχεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

INTERNET ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Το τρένο των τεχνολογικών και πολιτικών εξελίξεων χάνουν το ΕΣΡ, η ΕΕΤΤ και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών. Με το νομοσχέδιο του Κυριάκου Πιερρακάκη, που ψηφίστηκε από τη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, γεννιέται ανάμεσα στις δύο Αρχές μια άλλη για την ψηφιακή επικοινωνία, που θα ελέγχεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως Εθνική Αρχή Πιστοποίησης της Κυβερνοασφάλειας, σύμφωνα µε το άρθρο 58 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/881 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά µε τον ENISA.

Επίσης, η ίδια γενική διεύθυνση του υπουργείου ορίζεται ως εθνικό κέντρο συντονισμού, σύμφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισμού 2021/887/EE της 20ής Μαΐου 2021 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αρμοδιότητας για Βιομηχανικά, Τεχνολογικά και Ερευνητικά Θέματα Κυβερνοασφάλειας και του δικτύου εθνικών κέντρων συντονισμού (L 202) και ασκεί τις αρμοδιότητες των άρθρων 6 και 7 του ανωτέρω Κανονισμού. Πρακτικά, ο εκάστοτε αρμόδιος υπουργός θα ελέγχει την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *