Κέρδη 1 εκατ. ευρώ για την Initiative Media!

INTERNET ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Στην κερδοφορία επέστρεψε η Initiative Media το 2020. Η εταιρεία εμφάνισε τη χρονιά αυτή κέρδη προ φόρων 1.021.501 ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 35.767 ευρώ το 2019. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μειώθηκε μάλιστα σε 48.412.018 ευρώ το 2020, από 50.896.296 ευρώ το 2019. Η μείωση αυτή (-4,9%) αποδίδεται από την εταιρεία σε μεταβολές που έγιναν στο χαρτοφυλάκιο των λογαριασμών που διαχειριζόταν.

Η εταιρεία, με απόφαση της κυβέρνησης (απευθείας ανάθεση), ανέλαβε το 2020 την καμπάνια «Μένουμε Σπίτι» με αμοιβή 3% επί του αρχικού ποσού των 11 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν στα ΜΜΕ. Στη Βουλή εξετάζεται κάτω από ποιους όρους (με βάση τη «λίστα Πέτσα») έγινε η κατανομή των κονδυλίων της κρατικής διαφήμισης από την Initiative Media προς τα ΜΜΕ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *