Μειώθηκαν οι ζημίες του ΑΝΤ1 κατά 12 εκατ. ευρώ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΟ 2020

Αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΕ, που ελέγχει τον ΑΝΤ1. Το 2020 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 79.386.582 ευρώ, από 74.444.758 ευρώ το 2019. Οι ζημίες προ φόρων το 2020 ανήλθαν σε 135.487 ευρώ, έναντι ζημιών 12.603.752 ευρώ στο διάστημα κατά το οποίο, με επιχείρημα την πανδημία, ο κλάδος της τηλεόρασης ενισχύθηκε σημαντικά με μείωση του τέλους της ετήσιας δόσης της άδειας από 3.500.000 ευρώ σε 50.000 ευρώ, τις διαφημίσεις αλλά και τις επιστροφές χρημάτων από τον ΕΚΟΜΕ (205.249 ευρώ από τη σειρά «Μην Ψαρώνεις»).

Τα έσοδα από διαφημίσεις μειώθηκαν σε 49.133.222 ευρώ το 2020, από 54.687.281 ευρώ το 2019, ενώ αντιθέτως τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν στα 12.628.606 ευρώ πέρυσι, από 6.483.718 ευρώ το 2019. Το σύνολο του προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανερχόταν σε 409 άτομα, ενώ στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν 427 άτομα.

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας ανήλθε σε 146.222.483 ευρώ το 2020, από 134.678.128 ευρώ το 2019. Το σύνολο των υποχρεώσεων μειώθηκε σε 398.325.853 ευρώ, από τα 407.900.543 ευρώ το 2019. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στην προηγούμενη χρήση στα 412.735.420 ευρώ, ενώ το 2019 ανήλθαν στα 421.757.371 ευρώ.

Στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνεται και ποσό 1,7 εκατ. ευρώ που αφορά τέλη συχνοτήτων, τα οποία θα καταβληθούν σε μελλοντικές περιόδους, μετά από δώδεκα μήνες, καθώς η εταιρεία έχει ρυθμίσει τις εν λόγω οφειλές με το καθεστώς της ρύθμισης των 100 δόσεων. Επίσης, στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνεται και υποχρέωση ποσού 20,3 εκατ. ευρώ για την άδεια παρόχου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, η οποία τοκίζεται με το πραγματικό επιτόκιο 4,17% και η περίοδος αποπληρωμής της έχει διάρκεια δέκα έτη. Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020, η εταιρεία αποπλήρωσε προς τη συνδεδεμένη εταιρεία Antenna Finance BV δάνεια ύψους 15 εκατ. ευρώ και έλαβε νέα δάνεια ύψους 2,6 εκατ. ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *