ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Streaming

Εξαγορά FOX από Walt Disney και στην Ελλάδα

Η Walt Disney το 2020 παρουσίασε στην Ελλάδα κύκλο εργασιών ύψους 2.336.600 ευρώ, έναντι 2.352.120 ευρώ το 2019. Τα αποτελέσματα προ φόρων το 2020 ανήλθαν σε 111.491 ευρώ, έναντι 98.751 ευρώ το 2019. Η ΦΟΞ ΝΕΤΓΟΥΟΡΚΣ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ εμφάνισε κύκλο εργασιών 2.820.202 ευρώ στη χρήση 1/7/2019 – 30/6/2020, έναντι 3.105.630 ευρώ στην προηγούμενη. Η εταιρεία εμφάνισε προ φόρων κέρδη ύψους 235.367 ευρώ την οικονομική περίοδο 2019 – 2020, έναντι 410.402 ευρώ την περίοδο 2018 – 2019.

Στην εξαγορά της ΦΟΞ ΝΕΤΓΟΥΟΡΚΣ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ προχώρησε η Walt Disney Company Greece ΜΕΠΕ την 1η Σεπτεμβρίου του 2020. Στις 30/11/2020 οριστικοποιήθηκε συμφωνία ανάμεσα στις εταιρείες για τη μεταβίβαση όλων των κλάδων δραστηριότητας της πρώτης στη δεύτερη έναντι προσωρινού τιμήματος 600.000 ευρώ. Η τελική τιμή πώλησης οριστικοποιήθηκε με τη συμπληρωματική σύμβαση αγοραπωλησίας την 1η Μαρτίου 2021, με τελικό τίμημα 1.322.689,48 ευρώ. Η απόκτηση έγινε ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της 21st Century Fox από την Walt Disney τον Μάρτιο του 2019, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Walt Disney το 2020 παρουσίασε στην Ελλάδα κύκλο εργασιών ύψους 2.336.600 ευρώ, έναντι 2.352.120 ευρώ το 2019. Τα αποτελέσματα προ φόρων το 2020 ανήλθαν σε 111.491 ευρώ, έναντι 98.751 ευρώ το 2019. Η ΦΟΞ ΝΕΤΓΟΥΟΡΚΣ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ εμφάνισε κύκλο εργασιών 2.820.202 ευρώ στη χρήση 1/7/2019 – 30/6/2020, έναντι 3.105.630 ευρώ στην προηγούμενη. Η εταιρεία εμφάνισε προ φόρων κέρδη ύψους 235.367 ευρώ την οικονομική περίοδο 2019 – 2020, έναντι 410.402 ευρώ την περίοδο 2018 – 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *